Medlemmarna i Kommunal är förutsättningen för svensk tillväxt och vi förtjänar god arbetsmiljö och bra villkor. Precis som alla samhällsmedborgare förtjänar en skola, vård, omsorg, kollektivtrafik och räddningstjänst i världsklass.

Sedan 90-talskrisen har effektiviseringar i form av förtäckta besparingar skett i våra kommuner och regionen. Effektiviseringar som är så generella att ingen på politisk nivå verkar kunna greppa vilka konsekvenser det får för verksamhetens kvalité eller för personalens möjligheter att utföra de uppgifter som krävs av dem.

Och det spelar faktiskt ingen roll om de medel som tilldelas används i egen regi eller för verksamhet som utförs i privat regi. Pengarna räcker inte! Äldreomsorgen, hälso- och sjukvården, barnomsorgen och kollektivtrafiken är anorektisk. Det finns inget välfärdsfett kvar att ta av.

Lönerna är för låga, personalen går på knäna och de högsta sjukskrivningstalen finns i välfärdssektorn. Det gör det svårt att rekrytera personal, och vi vet att många fler måste rekryteras inom kort. Men som det är nu är villkoren och förutsättningarna helt enkelt är för dåliga för att klara rekryteringsbehoven.

Det bubblar bland medlemmarna i hela Kommunal Stockholms län. För vi kan inte springa fortare. Vi kan inte leverera oxfilé när det betalas för fiskpinnar.

Just nu fattar kommun efter kommun och regionen i Stockholms län dessutom beslut om besparingar. Antingen genom privatiseringar eller genom att budgeterna bli mindre. Äldreomsorgen i Sigtuna, personlig assistans i Järfälla och Upplands Bro, varsel på Karolinska sjukhuset, varsel på Södersjukhuset, varsel på Danderyds sjukhus, besparingar på Södertälje sjukhus, besparingar i Salem är bara några exempel. 

Det här är en ekvation som inte går ihop. Släpp den ideologiska övertygelsen att det går att effektivisera verksamheten ännu mer. Det var kanske sant på 1980- och 90-talet. Nu är det snart 2020, och det finns inget utrymme kvar för att göra mer med mindre.

Vi vill se modiga politiker som vågar se verkligheten som den är och istället tar diskussionen och för debatt om att vi måste omfördela statliga medel till kommuner och regioner. Politiker som vågar ompröva overheadorganisationerna i kommunerna och istället låter medlemmarna i Kommunal vara proffs.

Det bubblar bland medlemmarna i hela Kommunal Stockholms län. För vi kan inte springa fortare. Vi kan inte leverera oxfilé när det betalas för fiskpinnar.

Det är nog nu! Nu höjer vi våra röster och organiserar oss.