Enligt statistiken har andelen heltidsarbetande ökat i en stor majoritet av kommunerna jämfört med hur det såg ut innan avtalet skrevs för drygt tre år sedan. Men i var femte kommun går det bakåt, hur ser du på det?

– Det här är ett långsiktigt arbete. Det går lite framåt och sedan lite bakåt men det är inte okej att det går åt fel håll i de kommuner där det gör det.

Vad beror det på?

–Det är konstigt, det måste jag säga. Men en del kommuner har obstruerat, politiker har sagt att det här med heltid är ingenting vi tänker genomföra. Om man har önskescheman i stället, då kanske man inte önskar sig uppåt. Om politikerna skickar ut sådana signaler att här jobbar vi inte heltid, utan här ska vi önska sysselsättningsgrad, så ger det inga bra förutsättningar arbetsmiljömässigt. Och då kanske man inte önskar högre sysselsättningsgrad. Det skulle kunna vara en förklaring.

Beslut om att nyanställningar ska ske på heltid saknas i var tredje kommun är det en bra eller dålig siffra?

–  Det är bra för det går framåt. Men vi behöver komma längre.

Borde det inte vara fler kommuner som har sådana beslut?

– Jo det borde det vara. Men det är ganska trögrörliga processer. Och det måste gå till på ett förnuftigt sätt. Medlemmarna måste vara involverade. Man kan inte klä en deltidsorganisation med heltid. De kommuner som bestämmer allt på en gång och tar beslut, då går det för fort. Det måste ta sin tid.

I vår enkät tar många chefer upp som en utmaning att många av de anställda inte vill jobba heltid. Har Kommunal samma bild?

– Motstånd har det blivit när man börjar med att förändra arbetstiderna i stället för att titta på hur man ska organisera arbetet. När det går snett beror det ofta på att man börjar i fel ände, ofta också med ett inslag av att här ska man spara pengar. Då säger så klart medlemmarna nej till heltid under de förutsättningarna.

Med de utmaningar som kommunerna har med den ohälsa som finns hos våra medlemmar, så borde man titta lite mer långsiktigt. Får man en hållbar arbetsorganisation så kommer det att löna sig.

Lenita Granlund

Det har varit protester på flera håll mot nya scheman och förändrade arbetstider. Vad vill du säga till de medlemmar som är missnöjda?

– Att man får backa tillbaka. Kommunen har börjat i fel ände. Och medlemmarna har sällan fått vara delaktiga där det blir så. Kommunerna måste ta ett helhetsgrepp. Det finns också en del fackliga företrädare som är väldigt lojala med heltidsresan och heltidsbegreppet och det ska de så klart vara. Men det får aldrig vara på bekostnad av arbetsmiljön. Det krockar ibland och då måste man backa tillbaka till arbetsplatsen.

Att det saknas ekonomiska resurser för att det här ska bli bra, tar många chefer också upp i vår enkät. Hur ser du på det?

– Med de utmaningar som kommunerna har med den ohälsa som finns hos våra medlemmar, så borde man titta lite mer långsiktigt. Får man en hållbar arbetsorganisation så kommer det att löna sig. Varför ska man använda en undersköterska på 74,2 procent när man kan använda den på heltid?

I avtalet står det att fler ska arbeta heltid och att heltid ska vara norm vid nyanställning. Och det ska vara klart i maj 2021. Kunde avtalet varit skarpare formulerat?

– Nej jag är mer övertygad nu än vad jag var då att det var rätt att skriva som vi gjorde. En hel sektor ska förändras från det som förut varit normalt, att jobba deltid. Det kräver en process, inte en kollektivavtalsreglering.

Heltidsresan

  • Sedan 2016 arbetar kommuner och regioner för heltid som norm. Projektet kallas heltidsresan. 
  • Arbetet inleddes utifrån avtalet som då träffades mellan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. 
  • Arbetsgivarna ska ha en handlingsplan som ska stämmas av årligen fram till 31 maj 2021.
  • Kommunalarbetaren har granskat processen utifrån officiell statistik (Kolada, kommun och landstingsdatabasen) gällande 2015 och 2018  och en egen enkät som besvarats av 77 procent av chefer ansvariga för äldreomsorg och funktionshinderomsorg.

Hur ska ni vända utvecklingen där det går bakåt?

– Politikerna måste hoppa på det här tåget. De måste vara aktiva och ge cheferna riktlinjer. Det finns jättemånga chefer som brinner för det här men det tar stopp när inte politikerna tycker att det är viktigt. Det prioriterar vi högst nu, politikerinformation.

Kommer ni ha nått målen i maj 2021?

– Vi kommer att vara närmare. Men vi måste fortsätta resan. De som passar och rullar tummarna och tror att det här ska gå över efter 2021 kommer få se att det här går inte över.

Vad betyder det, ska ni fortsätta driva heltid avtalsvägen?

– Vi kommer fortsätta vår heltidsresa på ett eller annat sätt. Ingen kommer undan.