KA:s granskning visar att andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg ökar i nära 75 procent av kommunerna. Men i nästan var femte kommun går utvecklingen i stället mot mindre heltid. 

Västgötska Gullspång är en av de kommuner där heltidsarbetet minskar och som också saknar beslut om att nyanställning ska ske på heltid. Gunilla Gustavsson som företräder Kommunal är övertygad om att nyanställning på heltid har betydelse för hur många som arbetar heltid och jämför med hur det är i industrin.

– Om vi anställde de unga på 100 procent skulle fler arbeta heltid. På en fabrik är det 100 procent eller ingenting, säger hon.

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

Källa: KA:s enkätundersökning, svar från 223 kommuner(svarsfrekvens 77 procent)

Också i bohuslänska Sotenäs minskar andelen heltidsarbetande samtidigt som beslut om nyanställning på heltid saknas, i stället finns beslut om nyanställning på 80 procent. 

– Vi har personal som jobbat jättelänge som fortfarande står i kö för heltid. Själv har jag jobbat i 30 år och inte kommit upp i heltid. Just nu har jag ett vikariat på 100 procent, när det är slut åker jag ner på 80. Man vill ha möjligheten att försörja sig, säger undersköterskan Irene Bakke Hansson.

Sotenäs är en kommun med ansträngd ekonomi där ett sparbeting lagts på omsorgsförvaltningen. 

Drygt elva mil norrut i Dalsland ligger Bengtsfors som också har ett pressat ekonomiskt läge och även saknar beslut om att nyanställning ska ske på heltid. Här är ökningen av andelen heltidsarbetande tre procent, vilket är förhållandevis lågt.

I juni beslutade kommunfullmäktige att riva upp ett tidigare beslut om att nya tillsvidaretjänster ska vara på minst 75 procent. Detta för att få ett större handlingsutrymme utifrån det ekonomiska läget. Enligt personalchef Anders Alin påverkar detta inte heltidsresan:

– Så länge vi inte får några andra politiska beslut fortsätter arbetet mot heltid.

Även skånska Hörby saknar beslut om att nyanställning ska ske på heltid och har en ökning av andelen heltidsarbetande på tre procent. Att heltidsmålet inte är politiskt förankrat är inte avgörande enligt socialchef Eva Klang Vänerklint.

– Jag tror inte det. Vi har hittat en lösning tillsammans med Kommunal. Alla som vill får arbeta heltid. 

Sedan avtalet undertecknades 2016 fram till 2018 har andelen heltidsarbetande ökat med fyra procentenheter i landets kommuner. Tvåårsperioden innan var ökningen två procentenheter. 

Dalsländska Åmål har en av landets största ökningar av andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg, 19 procentenheter, och även ett beslut om att nyanställning ska ske på heltid.

– Vi har ett politiskt beslut att alla ska ha heltid, då har vi infört det. Det är en stor förändring både för oss som organisation och våra medarbetare. Det är många saker samtidigt. Vi har haft mycket diskussioner, vi är inte i mål, säger Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef omsorg och stöd, Åmål.


Fyra kommunalare om heltidsresan

Anita Månsson, undersköterska.
Anita Månsson Undersköterska, 61 år, Källhaga demensboende i Hörby

Hörby tror sig inte klara målet till 2021 att heltid ska vara norm vid nyanställning. Vad tycker du om det?

Det är väldigt dåligt. Man måste ha det som mål, särskilt när vi ser att det är svårt att få in nya i yrket. Jag jobbar natt och har efter många års kämpande fått upp min sysselsättningsgrad så jag ligger på 90 procent nu. Samtidigt är det lite svårt med heltid. Det behövs ett visst antal huvuden på kvällar och helg­er. Men rätten till heltid ska finnas och egentligen är det väl arbetsgivarens sak att lösa.”

Veronica Wiegandt, undersköterska.
Veronica Wiegandt Undersköterska, 29 år, Östra hemtjänsten i Gagnef

Gagnef saknar beslut om att nyanställning ska ske på heltid. Hur ser du på att du inte fick heltid?

Jag blev fast anställd nu, på 75 procent. Men när barnen blir större vill jag jobba 100 procent. Det är bra om alla erbjuds 100 procent, man får ut mer pengar. Jag tror att många vill jobba heltid, mina vänner vill det. Hur många hantverkare jobbar 75 procent?”

Anna-Lena Wilhelmsson, Umeå.
Anna-Lena Wilhelmsson Boendehandledare, 56 år, Herrgårdsvägens gruppbostad i Umeå

Umeå har haft en stor ökning av andelen heltidsanställda, hur fungerar det?

”Jag har alltid haft heltid. Men nu är schemat en stress­faktor, vi har fått varannan helg, det är svårt att få en vettig återhämtning. För dem som inte vill gå till andra ställen blir resurspassen ett arbetsmiljöproblem. Det är svårt att utnyttja passen effektivt, om det inte finns behov på andra arbetsplatser finns det ingen planering för vad jag ska göra. Det gör att det blir dyrare att ha mig i tjänst då.”

Linda Halldén, undersköterska.
Linda Halldén Undersköterska/arbetsplatsombud, 45 år, Hemtjänsten Östra innerstan i Säffle

Hur är det att jobba på flera ställen, som är en konsekvens av heltidsresan?

Jag tycker att det är rätt kul. Man blir lätt hemmablind och då kan det vara kul att komma ut till ett annat ställe. Jag jobbar heltid. Jobbet är likadant i vilket område jag än är. För du kommer till de gamla på morgonen och du ska hjälpa dem med frukost och du ska hjälpa dem att klä på sig.
Sedan kanske det inte riktigt blir brukaren i fokus när det blir många olika personal som kommer.