I genomsnitt arbetade knappt hälften, 46 procent, heltid inom vård och omsorg i landets kommuner i fjol, enligt officiell statistik.

Men de allra flesta ansvariga chefer tror faktiskt att heltid ska vara norm 2021. Det visar KA:s enkät till kommunerna. 

Bedömer du att verksamheten kommer att klara heltidsmålet* till den 31 maj 2021?

Målet att fler redan anställda ska arbeta heltid och att nyanställning ska ske på heltid sätts i avtalet mellan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Projektet kallas för heltidsresan och enligt avtalets protokollsanteckningar ska arbetet vara slutfört den 31 maj 2021. 

Inom Halmstads vård och omsorg var andelen som jobbade heltid 53 procent i fjol, enligt siffror från statistikdatabasen Kolada. Halmstad kommun har satt som mål att 85 procent ska arbeta heltid 2021. 

– Det kommer att bli tufft att nå upp till, men med allt bra vi gör nu så ser jag positivt på att vi kan nå målet. Men vi har ett gediget arbete att göra för våra medlemmar och förklara varför man ska försöka gå upp till heltid. Jag tänker framför allt på pensionen, säger Rasmus Eliasson, ordförande i Kommunals vård- och omsorgssektion i Halmstad.

I KA:s enkät framkommer att även kommuner som tror sig klara målet ser utmaningar.

– I Köping har vi valt att se över hela bemanningsprocessen och väver in heltid som norm i det arbetet. Trots att vi har haft önskad sysselsättningsgrad i över 10 år så är det fortfarande endast cirka 45 procent som jobbar heltid inom vård och omsorg i dag. Vi behöver alltså tänka helt nytt, säger vård- och omsorgschefen i Köping, Annasarah Pavasson. 

Bland de kommuner som ser mer pessimistiskt på möjligheten att hinna ställa om till heltid tar flera upp bristen på ekonomiska resurser som ett hinder.

– Det finns en villfarelse att heltider inte kostar. Det stämmer inte, säger Anna- Lena Andersson, socialchef i Kalix.

Maria Ridderstolpe.
Maria Ridderstolpe undersköterska, 61 år, Albyängs äldreboende

Hur är det att arbeta heltid jämfört med deltid?

Jag jobbade deltid när barnen var små. Sedan gick jag upp till heltid, det är en ekonomisk fråga. Jag har skilt mig och nu kan jag leva på min lön. Det hade blivit svårt på deltid. Jag tänker på framtiden också, att jag har en pension som jag kan leva på. Visst har jag längre dagar på jobbet, det är lite tufft. Sam­tidigt har jag känslan att jag har mer tid för mina arbetsuppgifter.”

Bild: Jonas Malmström

Heltidsresan

  • Sedan 2016 arbetar kommuner och regioner för heltid som norm. Projektet kallas heltidsresan. 
  • Arbetet inleddes utifrån avtalet som då träffades mellan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. 
  • Arbetsgivarna ska ha en handlingsplan som ska stämmas av årligen fram till 31 maj 2021.
  • Kommunalarbetaren har granskat processen utifrån officiell statistik (Kolada, kommun och landstingsdatabasen) gällande 2015 och 2018  och en egen enkät som besvarats av 77 procent av chefer ansvariga för äldreomsorg och funktionshinderomsorg.