LO:s krav är att alla som tjänar under 26 100 kronor ska få ett påslag som motsvarar vad de skulle ha fått i procent om de haft den lönen. Det är en låglönesatsning eftersom påslaget i procent blir större ju mer man tjänar.

Kommunal har räknat ut att de som jobbar på SKL-avtalet, och tjänar under 26 100 kronor i månaden, i genomsnitt skulle få ett extra påslag på 17 kronor med LO:s modell. Det påslaget är alltså utöver den löneökning personen annars skulle ha fått.

Beräkningen bygger på att den procentuella löneökningen enligt avtal blir lika stort som under de tre senaste åren, drygt två procent.

Enligt LO:s modell får inte Kommunals yrkesutbildade medlemmar några extra pengar i denna satsning om de redan tjänar mer än 26 100 kronor. Då får de samma procentuella lönepåslag som andra grupper på arbetsmarknaden.

Ingen lågavlönad är garanterad några pengar i sin egen plånbok enligt LO:s modell. Den innehåller inget krav om en individgaranti, vilket innebär att alla garanteras en löneökning. Pengarna kan i stället läggas i en pott som ska förhandlas lokalt där några kan få mer och andra mindre än vad låglönesatsningen skulle kunna ge.

Hur Kommunal kommer att vilja fördela en låglönesatsning, genom individgaranti, pottförhandlingar eller på annat sätt, är ännu inte klart.

Samma sak gäller för fördelningen i den satsning förbundet vill göra på yrkesutbildade medlemsgrupper inom skola, vård och omsorg.