Den främsta anledningen till att Kommunal i dag har gått ut och sagt att de ställer sig utanför LO-samordningen torde vara att mäns arbete fortfarande värderas högre än kvinnors. Det innebär att det går för långsamt framåt med jämställda löner. Fortfarande får mansdominerade yrkesgrupper ut mer än andra grupper på arbetsmarknaden. Detta kunde förbundet inte längre acceptera.

Möjligheten att satsa på kvinnodominerade yrkesgrupper har varit en viktig fråga för Kommunal under en längre tid. De flesta av medlemmarna arbetar inom kvinnodominerade yrkesgrupper och känner av varje dag att det är männen som prioriteras högre när det gäller lön.

Enligt Kommunal skulle en barnskötare eller en undersköterska få 17 kronor mer i en låglönesatsning. Det räcker inte långt när familjen behöver mjölk, bröd och mat på middagsbordet.

Tobias Baudin.

Sprickan i LO

Kommunal bryter LO-samordningen

Avtal

Kvinnors arbete har värderats lägre än mäns sedan urminnes tider. Ett tydligt exempel på detta är mejerinäringen. Från början sköttes arbetet med mjölkning av pigor som mjölkade korna på gården. Arbete var tungt, slitigt och lågt värderat.

Sedan kom industrialiseringen och fler män började arbeta inom mejerinäringen. Samtidigt började arbetet med mjölken att värderas högre. Allt detta för att fler män började intressera sig för att se till att mjölken nådde svenska folket.

Enligt Kommunal har LO själva räknat ut att deras förslag skulle minska skillnaden mellan mäns och kvinnors löner med 0,1 procent.

För att Kommunal skulle kunna acceptera LO:s förslag till samordning denna gång, ville förbundet ha en möjlighet att kunna kräva mer till grupper med yrkesutbildning.

Det har fackförbundet inte kunnat få stöd för i LO.

I dag finns ett skriande behov av personal i välfärden och Kommunal vill arbeta för att det ska vara möjligt att kunna komma åt den värdediskriminering som råder på arbetsmarknaden. Enligt Kommunal har LO själva räknat ut att deras förslag skulle minska skillnaden mellan mäns och kvinnors löner med 0,1 procent.

Det är ett alldeles för litet steg framåt mot mer jämställda löner och det var till sist det som fick Kommunal att välja att ställa sig utanför samordningen.

Allt handlar till syvende och sist om hur arbete värderas som i fallet med mejerinäringen.  Att kvinnors arbete värderas lägre än mäns borde tillhöra historien. Det är det Kommunal försöker säga. Det är verkligen dags att värdera kvinnodominerade yrkesgrupper högre!