Kommunal är kritiskt till att det gått så lång tid, de tycker inte att ni i sjukhusledningen har engagerat sig tillräckligt, vad säger du om kritiken?

– Det har varit varierande problem, det har inte varit konstant, efter att vi lade ventilerade golv 2011 blev det hyggligt stabilt vad jag känner till. Utifrån den information jag har så tilltog problemen efter sommaren 2018 så jag kan inte bejaka att vi haft lika omfattande problem i tio år, så har det inte varit. Vi uppmanade anställda att rapportera så fort de kände något. Vi har cirka 90 anställda som jobbar på enheten och av de 90 har ungefär 30 personer, ackumulerat på ett års tid, rapporterat problem. Vi har letat men inte hittat problemet.

Tycker du att ni har gjort tillräckligt?

– Jag önskar att vi hade kunnat göra mer, vi vill inte ha anställda hos oss som inte mår bra.

En undersköterska upplevde att problemen inte riktigt tagits på allvar eftersom inte läkarna rapporterade några problem?

– Jag kan bara beklaga om det finns sådana upplevelser. För jag vill nog hävda att vi har tagit det på allvar men det är inte helt lätt att agera i sådan här frågor. Men det har gjorts mycket. Och förklaringen till olika förekomst i olika grupper kan vara att läkarna kommer och går. Exponeringstid har betydelse i sammanhanget.

Hur går ni vidare nu för att fortsätta verksamheten?

– Vi är ålagda att evakuera lokalerna om drygt ett år, i det här sammanhanget är det kort om tid. Vi måste få in verksamheten i befintliga lokaler som kommer att behöva anpassas. Detta kommer påverka väldigt många eftersom det krävs flytt, det är en stor sak.

En annan byggnad på Sahlgrenska hade liknande arbetsmiljöproblem för drygt ett år sedan och enligt Kommunal finns problem även på Operation 2 dit man pratat om att flytta thoraxoperation. Sahlgrenska verkar ha en del byggnadsrelaterade problem?

– För det första har vi inte bestämt vart vi ska vara. När det gäller Operation 2 är inte förekomsten av besvär högre än i en normalpopulation. Det har varit läckage från taket in i sänghallen, men det är mer på kontot sådant händer. Jag borde veta om det pågick något större. På det andra stället du pratade om har vi lagt ventilerade golv, men det är avslutat. Jag kan inte värdera om det har varit mer hos oss än på andra ställen för vi har väldigt mycket lokaler.