Problemen har funnits under tio års tid och ett 30-tal anställda, vilket innebär var tredje anställd, har blivit omplacerade eller lämnat sina jobb, säger Hans Ekström, ordförande för Kommunals sektion på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Även vårdenhetschefen valde att lämna sitt jobb i augusti.

För de flesta drabbade har det varit problem med andning och hosta och det eskalerade efter förra sommaren. Flera har börjat använda astmamediciner.

– Vissa har blivit så dåliga att man har fått ge dem adrenalinbehandlingar. Det cyniska är ju att thoraxoperation ligger vägg i vägg med intensivvården, så då har en del i personalen skickats in dit. 

Hans Ekström säger att alla personalkategorier drabbats av problemen, men främst undersköterskor och sjuksköterskor.

– Undersköterskor och sjuksköterskor är på salarna hela dagarna, läkarna kommer och går. Men nu har även två kirurger reagerat och då har de inte varit konstant på salarna som vi är.

Någon orsak till problemen har man inte funnit men man har försökt lösa det genom att byta golv samt senare installera ventilation mellan betongen och golvmattan. Problemen har dämpats ett tag men kommit tillbaka. 

Arbetsgivaren tyckte att de gjort så gott de kan och började nästan skylla på personalen, att de pratade med varandra och sedan blev sjuka. Då tog det hus i helvete.

Hans Ekström, Kommunal

Nu får personalen upprättelse av Arbetsmiljöverket som tvingar Sahlgrenska att stänga sex operationssalar före sista november 2020, annars måste sjukhuset betala ett vite på fem miljoner.

– Grunden för vårt beslut är att folk blir sjuka på sin arbetsplats. Kan man inte fixa arbetsplatsen, kan man inte jobba där. Mer komplicerat än så är det inte, säger Ann Lindgren, Arbetsmiljöverkets beslutsfattande inspektör i ärendet, till Dagens Nyheter.

Hans Ekström tycker att företagshälsovården och verksamhetscheferna gjort ett bra jobb men är mycket kritisk till sjukhusledningen som låtit problemen pågå så länge.

– Arbetsgivaren tyckte att de gjort så gott de kan och började nästan skylla på personalen, att de pratade med varandra och sedan blev sjuka. Då tog det hus i helvete hos Kommunal och de andra facken. Jag tycker inte att sjukhusledningen har gjort tillräckligt.

Vad säger du om Arbetsmiljöverkets beslut?

– Jag är väldigt nöjd med det och det uppfattar jag att även cheferna är. Det blev fart på sjukhusledningen för att verket hotar med vite på fem miljoner.

Vad säger medlemmarna?

– Det pågår en sorgeprocess på arbetsplatsen och nu ska de flytta också och vad händer då med verksamheten? Det är nog inte ”yes, äntligen” utan både lättnad, sorg och uppgivenhet. Men det finns ingen ilska mot arbetsledningen.

Hälsan hos våra anställda är en av våra topprioriteter. Men man får ju då väga in att verksamheten är av väldigt speciell karaktär, vi har inte hur många salar som helst av den typen.

Göran Matejka, biträdande sjukhusdirektör

Sista oktober ska det fattas beslut om en temporär flytt av thoraxkliniken och det talas om att flytta till lokalerna där Operation 2 finns.

– Problemet är att personal reagerat även i en av deras operationssalar så vi är tydliga med att det måste kollas upp först. Dessutom måste salarna byggas om för de är lite för små för thorax. 

– Som lök på laxen har vi fuktskador på Operation 2, så där håller på att saneras nu. Det är platt tak som gör att vatten inte rinner undan. Arga snickaren borde få ett spel om han kom in på Sahlgrenska.

Göran Matejka, biträdande sjukhusdirektör på Sahlgrenska, säger till SVT att man försökt hitta en lösning tidigare.

– Hälsan hos våra anställda är en av våra topprioriteter. Men man får ju då väga in att verksamheten är av väldigt speciell karaktär, vi har inte hur många salar som helst av den typen.

För drygt ett år sedan skrev KA om en annan byggnad på Sahlgrenska som hade liknande hälsoproblem. Där har blivit bättre arbetsmiljö sedan man satte in ventilation mellan betong och ytgolv, säger Hans Ekström.