Det var i våras som ett skyddsombud inom omsorgen i Alingsås kommun belade verksamheten med skyddsstopp. 

Anledningen var ett kränkande och hotfullt agerande av en anhörig till en av brukarna. 

Enligt Joakim Mjörnemyr, lokalt ombud för Kommunal och arbetsmiljösamordnare, var situationen mycket allvarlig.

– Det eskalerade när vi påtalade problem på arbetsplatsen för arbetsgivaren och en handlingsplan upprättades. Personalen mådde dåligt av att gå dit och sjukskrev sig. Det blev en ohållbar situation, säger han till Arbetet.

Arbetsgivaren motsatte sig skyddsstoppet och kontaktade Arbetsmiljöverket, som i sin tur upphävde det samma dag.  

Enligt Joakim Mjörnemyr skedde detta utan att arbetsmiljöinspektören först tagit kontakt med varken honom eller skyddsombudet, och inte ställt frågor om orsakerna till stoppet eller fått en beskrivning av situationen.

– Vi ringde upp och frågade om inspektören tagit del av handlingarna. Då sa hon att hon fått ärendet uppläst för sig av arbetsgivaren. Då kan ju arbetsgivaren välja vad de ska ta med och inte ta med i beskrivningen.

Även om Joakim Mjörnemyr inte tror att det var vad som hände i det här fallet, så anser han att det är en viktig principiell fråga. 

– Alingsås kommun är en bra och seriös arbetsgivare. Men på en liten arbetsplats skulle det kunna hända om man inte stämmer av med skyddsombudet och tar in den faktiska handlingen.

Kommunen löste problemet dagen efter genom att flytta arbetet till en annan arbetsplats. 

Men misstron mot Arbetsmiljöverket kvarstår, enligt Joakim Mjörnemyr, som menar att inspektörens agerande gör att Arbetsmiljöverkets objektivitet starkt kan ifrågasättas.

– Det ska vara en opartisk instans, då kan man inte bara lyssna på en part. Det är oroväckande och har skapat en förtroendekris gentemot Arbetsmiljöverket. Det här är en större fråga än detta ärende och anmälan är mitt sätt att agera mot att de inte tar sitt ansvar. 

Han anser att Arbetsmiljöverkets agerande kan leda till att skyddsombudens legitimitet urholkas. 

– Det måste finnas ett förtroende för skyddsombudets uppdrag för att rollen ska upplevas som viktig.

Därför anmäldes just Arbetsmiljöverket till Justitieombudsmannen (JO) för att ha hävt ett skyddsstoppet utan att ha kontaktat skyddsombudet.

JO har dock beslutat att inte utreda anmälan.

–  Jag är glad att de var snabba på att svara, men besviken på svaret, kommenterar Joakim Mjörnemyr i ett mejl till Arbetet.

Tidningen Arbetet och Kommunalarbetaren har tidigare rapporterat om hur anställda inom omsorgen riskerar att utsättas för hot och våld. Bara under de fem första månaderna i år ledde detta till totalt nio skyddsstopp i omsorgsverksamheter i Sverige. 

Det här är skyddsstopp

  • Skyddsstopp, eller skyddsombudsstopp, regleras av Arbetsmiljölagen och ger skyddsombud rätt att avbryta arbete som innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv. Vid ensamarbete är rätten att lägga stopp större.
  • Om arbetsgivaren inte håller med om skyddsstoppet kontaktas Arbetsmiljöverket som avgör om arbetet ska återupptas eller inte. 
  • Både skyddsombudet och arbetsgivaren kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.