– Det här känns som ett viktigt steg på vägen mot ett statuslyft för hemtjänsten, sade Barbro Westerholm vid torsdagens pressträff.

Hon har drygt ett år på sig att utreda frågan som var ett socialdemokratiskt vallöfte och som senare ingick i det så kallade januariavtalet mellan S, L, MP och C. Den 1 oktober 2020 ska Barbro Westerholm redovisa vad hon har kommit fram till.

En del kommuner har redan i dag kontaktmannaskap inom hemtjänsten. Hur många kunde socialminister Lena Hallengren (S) inte svara på.

– Men det kommer att bli en förändring i det stora flertalet kommuner när det här är på plats, sade Hallengren.

Tanken är att reglera kravet på en fast omsorgskontakt så att hemtjänsten blir skyldiga att ha en sådan funktion. 

Förutom att utreda vilka eventuella lagändringar som krävs ska utredaren också titta på om det krävs särskild kompetens för uppdraget.

Hur ska den här statushöjningen gå till, när hemtjänstpersonal i många kommuner går på knäna i minutstyrda och extremt stressiga verksamheter?

– Det här är ju ett begränsat uppdrag. Det handlar både om resurser, reglering av yrket, undersköterskeexamen, det handlar om många olika saker, sade Lena Hallengren.