Bakgrunden till vallöftet är att många äldre upplever det som otryggt om de får hjälp av för många olika personer i hemtjänsten. Systemet med att ge alla en fast omsorgskontakt finns redan i en del kommuner. Nu vill Socialdemokraterna alltså införa det i hela landet.

”En eller ett par personer i hemtjänstteamet har då ett utpekat och definierat ansvar för omsorgen så att äldre och deras anhöriga alltid vet vem de ska kontakta. Omsorgskontakten har ansvar för endast ett begränsat antal äldre och ska finnas lätt tillgänglig”, skriver finansminister Magdalena Andersson, äldreminister Lena Hallengren och Lena Micko, gruppledare för S i Sveriges Kommuner och Landsting, i en debattartikel i Aftonbladet.