Undersköterska borde vara ordet på allas läppar. Denna viktiga yrkesgrupp som bär så mycket på sina axlar pratas det alldeles för lite om i vårt samhälle. Trots att vi har en växande åldrande befolkning och vet att behovet av undersköterskor kommer att vara växande under en lång tid framöver görs väldigt lite för att denna grupp ska känna sig prioriterad.

Undersköterskorna själva vittnar om tuffa arbetsvillkor och för få kollegor. Därför är det välkommet att det så kallade Undersköterskeupprorets krav nu blir synliga för fler. Upproret har vuxit och blivit en landsomfattande rörelse som nu förhoppningsvis får politiker att reagera och prioritera att arbetsvillkoren förbättras för undersköterskorna.

Men det är mycket som behöver göras. Arbetstider och scheman måste ses över. Delade turer behöver avskaffas och undersköterskorna måste få känna att de är viktiga i samhället.

Undersköterskorna är navet i välfärden, de är de som är garanten för att våra äldre ska få en bra omvårdnad. Kort sagt skulle man kunna säga – visa oss arbetsvillkoren, arbetsmiljön och arbetstiderna för undersköterskorna i landet så ska jag säga hur välfärden mår. Om man tittar på dessa faktorer står det klart att vårt land inte mår bra i dag. 

Undersköterskeupproret visar att välfärden inte mår så bra som den skulle kunna göra. Nu är det dags för en satsning på landets vanligaste yrke. Nu är det dags för politikerna att visa att de tar ansvar både för undersköterskorna och för framtiden.

Marie Wiberg som är en av grundarna till Undersköterskeupproret låter KA få publicera hela det tal som hon håller under dagen. I talet säger hon ”Våra liv är minst lika viktiga som de liv vi tar hand om och nu tycker vi att det är på tiden att vi får den arbetsmiljö, de arbetsvillkor och den status vi så väl förtjänar”. Det kan inte sägas tydligare eller bättre än så. Låt undersköterskornas tid vara nu!