Det är Statistiska centralbyrån som varje halvår presenterar undersökningen. Med partisympatier menas det parti man anser sig stå närmast, vilket inte behöver vara samma parti som man skulle rösta på om det vore val i dag.

Bland LO-medlemmar är rusningen för KD den enda statistiskt säkerställda förändringen jämfört med mätningen i november 2018. Största parti bland LO-medlemmar är fortfarande Socialdemokraterna, följt av Sverigedemokraterna.

Bland kommun- och regionanställda är den enda statistiskt säkerställda förändringen ett minskat stöd för Centerpartiet som går från 8,8 procent till 5,9.

Även bland väljarkåren i stort dubblar Kristdemokraterna sitt stöd från 5,2 procent sympatisörer till 10,5 procent, samtidigt som Moderaterna tappar till 16,9 procent.

Partisympatier

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.