– Jag tillhör dem som tycker gärna en arbetstidsförkortning men att kostnaden är för stor i försämrad löneutveckling, sade Lena Sikström, ombud från avdelning Väst.

Hela avdelning Väst ställde sig bakom rapporten som innebär att  Kommunal fortsatt ska ha sextimmarsdag som en vision för framtiden men på kortare sikt jobba för ett införande av arbetstidskonton.

Flera ombud berömde rapporten och tyckte att det kändes som en bra kompromiss när Kommunal nu, enligt beslutet, ska jobba både för högre löner, rätt till heltid och frivillig arbetstidsförkortning i form av arbetstidskonton.

Det var vid förbundsmötet 2006 som Kommunal lade om kursen i den här frågan och beslutade att målet om sextimmarsdag ska vara en vision och inte ett prioriterat mål. Sedan dess har det vid varje kongress varit många motioner om att jobba mer aktivt för en sextimmarsdag. Så även den här gången.

Ombud från avdelning Stockholms län och Norrbotten försökte förmå kongressen att besluta om att prioritera arbetstidsförkortning och yrkade avslag på förslaget om arbetstidskonton.

– Hur länge ska vi vänta och ha det här som en vision? frågade Zekiye Güler Thompson, från Stockholms län.

Lena Ericsson Höijer från samma avdelning vände sig mot det hon kallade för en kameral syn på arbetstidsfrågan och kritiserade bland annat rapportens titel ”Tid är pengar”.

– Man skulle lika gärna kunna säga ”Tid är liv”, sade hon.

En hel del av motionerna på kongressen handlade specifikt om kortare arbetstid för dem som jobbar natt. Ingen av de motionerna fick gehör på kongressen.

Höstens avtalskonferenser och avtalsdelegationer kommer nu enligt beslutet få i uppdrag att diskutera vidare förslaget om arbetstidskonton  i höst inför avtalsrörelsen.

Målet är att på sikt uppnå konton som omfattar 50 timmars valfri arbetstidsförkortning per år. Det ska införas stegvis.

I dag finns cirka 40 kollektivavtal med arbetstidskonton. Den vanligaste modellen är att en procentsats av löneutrymmet avsätts för dessa konton där de anställda kan ta ut antingen ledig tid, pengar eller till pensionsavsättning.

IF Metall har som mest avsatt 0,5 procent i löneutrymme per år under en avtalsperiod.

Synen på arbetstidsförkortning splittrar Kommunals medlemskår. Enligt en medlemsundersökning från 2018, från Kommunal, föredrar en majoritet löneökningar framför arbetstidsförkortning. Men andelen medlemmar som hellre ser en arbetstidsförkortning har sedan 2005 ökat från 21 till 39 procent, enligt undersökningen.