– Vår bedömning är att arbetstidskonton svarar mot den genomsnittliga uppfattningen bland Kommunals medlemmar, säger Hampus Andersson som skrivit den rapport om arbetstidsförkortning som ska behandlas på kongressen i maj.

I dag finns cirka 40 kollektivavtal med arbetstidskonton. Den vanligaste modellen är att en procentsats av löneutrymme avsätts för dessa konton, där de anställda kan ta ut antingen ledig tid, pengar eller välja pensionsavsättning. I IF Metalls teknikavtal fylls kontot på med 82 minuter per vecka för heltidsanställda.

Synen på arbetstidsförkortning splittrar Kommunals medlemskår. Enligt en medlemsundersökning 2018, som Kommunal har gjort, är fortfarande en majoritet på förbundsstyrelsens linje. Men andelen medlemmar som föredrar arbetstidsförkortning framför löneökningar har sedan 2005 ökat från 21 till 39 procent.

I rapporten spekuleras det kort om orsakerna till denna ökning och utredaren kommer fram till att det kan bero på att Kommunals medlemmar fått bättre ekonomi sedan 2005, tack vare reallöneökningar och skattesänkningar. Men också att frågan om heltidsarbete som norm riktat ljuset mot arbetstidsfrågor. Arbetsmiljöfrågor nämns inte över huvud taget som en möjlig orsak.

Det känns konstigt att ni inte nämner underbemanning och de allt mer slimmande verksamheterna som en orsak till att fler vill ha kortare arbetstid. Varför gör ni inte det?

– Det kan vara en faktor också. Men just kopplingen mellan inställningen till arbetstidsförkortning och arbetsmiljön har jag inte kunnat gräva djupare i. Det har inte gått att belägga, säger Hampus Andersson.

Till kongressen finns uppemot 40 motioner om att Kommunal ska jobba för sextimmarsdag, samt flera andra motioner om kortare arbetstid i olika omfattning, varav vissa siktar in sig på enbart nattarbete. Sammanlagt är det 66 motioner om kortare arbetstid i någon variant.

Tror du kongressen nöjer sig med ett förslag om arbetstidskonton?

– Vi tror att det är en betydligt mer framkomlig väg än att ställa sig på barrikaderna men vi får se vad kongressen säger, säger Hampus Andersson.

Rapporten har tillkommit efter beslut från den förra kongressen 2016, då arbetstidsfrågan ledde till mycket debatt. Rent konkret föreslår förbundsstyrelsen att frågan om arbetstidskonton ska beredas och diskuteras på höstens avtalskonferenser. Man vill att det ska införas stegvis och målet är att på sikt uppnå konton som omfattar 50 timmars valfri arbetstidsförkortning per år. Det skulle motsvara 58 minuter per vecka. Eller 11-12 minuter per dag.

Förbundsstyrelsen andra två yrkanden, som man vill att kongressen ställer sig bakom, är:

  • Att Kommunal först ska nå delmålet om att 75 procent av medlemmarna ska ha heltidsarbete, innan arbetstidsstrategin utvärderas på nytt.
  • Att visionen om sextimmarsdag, eller 30 timmars arbetsvecka ligger kvar

Fakta/Arbetstidskonton

  • Facken i industrin har haft arbetstidskonton sedan mitten på 90-talet. IF Metall har som mest avsatt 0,5 procent i löneutrymme per år under en avtalsperiod.
  • Teknikavtalets 83 minuter intjänad tid per vecka motsvarar cirka 70 timmar per år för medlemmarna att disponera.
    Om Kommunal skulle hålla samma takt som industrifacken gjorde runt millennieskiftet skulle det ta 5 – 6 år att uppnå målet om 50 timmar per år på kontot.
  • Det saknas samlad statistik över användningen av arbetstidskonton men en undersökning som Livsmedelsarbetarförbundet gjorde 2015, om sina arbetstidskonton, visade att 51 procent valde ledig tid, 32 procent valde pengar och fem procent pensionsavsättning. 12 procent hade gjort olika val under åren.

Källa: Kommunals arbetstidsrapport ”Arbetstidsförkortning, tid är pengar”.