Det var SVT Örebro som först berättade om problemet med hemtjänstföretag som låter personalen arbeta gratis. En variant är att de helt enkelt inte betalar för tiden som det tar att ta sig mellan kunderna.

– Vi hävdar ju att det är arbete. Kan man inte förflytta sig mellan dem så kan man ju inte heller utföra arbetet. Självklart är det arbete, men det råder delade meningar om det, säger Micael Adriansson, regionalt fackligt ombud på Kommunal i Örebro.

Ett annat sätt som företagen använder sig av är att planera in flera längre luckor under en arbetsdag och hävda att det rör sig om flera delade turer. Om personalen är timanställd kan arbetsgivaren dela upp dagen i flera pass. Det betyder att man kan behöva jobba från morgon till kväll för att få ihop en heltidslön.

– Då är det ofta att de blir anställda för varje pass, säger Micael Adriansson.

Han berättar att Kommunal ständigt driver ärenden för medlemmar som de menar har arbetat gratis. Ibland har de framgång, ibland inte.

– Det är ju en fråga om bevisbörda. När vi kan bevisa att personen i fråga har varit anställd under tiden blir det betydligt lättare. Det fungerar mycket bättre om man är anställd på en viss procent, för de timanställda blir det betydligt krångligare.

Örebros kommunalråd John Johansson (S) säger till SVT Örebro att han förutsätter att de privata hemtjänstföretagen betalar sina anställda den lön de ska ha. Han menar dock att det är svårt för kommunen att kontrollera det.

– Jag tycker att vi gör tillräckligt. Vi kan inte gå in i enskilda lönespecifikationer, det måste vara en fråga mellan den anställde, företaget och facket, säger John Johansson till SVT.

Ett problem för Kommunal är att flera av företagen inte har kollektivavtal, vilket gör deras insyn mer begränsad.

Från och med april nästa år slutar Örebro med LOV (lagen om valfrihetssystem) i hemtjänsten. Örebro har haft flera uppmärksammade fall av hemtjänstföretag som har slängts ut ur kommunen efter att stora brister har avslöjats.

Som Kommunalarbetaren berättat tidigare var företrädaren för ett av dessa företag sedan tidigare dömd för ekonomisk brottslighet och hade en konkurs med miljonskulder i bagaget. Det upptäckte Örebro inte när man tecknade avtal med företaget.

Den stora anledningen till att kommunen bestämt sig för att sluta med LOV och gå över till att upphandla hemtjänsten, är att det då finns helt andra möjligheter att styra över antalet utförare och att ställa andra typer av krav.

Micael Adriansson tycker att det är svårt att sia om det kommer bli bättre när LOV försvinner från hemtjänsten.

– Man får se vad det blir. Men i vilket fall blir det ju färre aktörer, det kan vara positivt. Och upphandlingsunderlaget lär ju styras upp mer, när det gäller vad kommunen kan kräva, säger han.