Personal som tvingas arbeta 250 timmar i månaden men tjänar 54 kronor i timmen och ibland tvingas betala tillbaka delar av sin lön till företaget, fusk med tidrapporteringar och personal som arbetar under falskt namn. I går avslöjade KA och Arbetet stora missförhållanden i hemtjänstföretaget Enklare Vardag.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) kommenterar nu granskningen och säger att det är ett svek mot såväl brukarna som de anställda.

– Det är också ett hot mot samhällskontraktet. Vad är det som rättfärdigar att vi tar ut en hög skatt i Sverige från medborgarna? Att vi ska finansiera en gemensam välfärd. Då har vi en skyldighet att se till att skattepengarna används på rätt sätt och till rätt saker, och att vi stoppar fusk och brottslighet i välfärden. Det här påverkar också människors tillit till det offentliga, säger Ardalan Shekarabi.

Erik Slottner (KD) och Clara Lindblom (V).

Fusket i Enklare Vardag

”Väldigt upprörande uppgifter”

Nyheter

Han säger att det här är ett av skälen till att han under förra mandatperioden lade ner energi på frågan om ägar- och ledningsprövning och att det från årsskiftet krävs tillstånd för att bedriva hemtjänst.

Enklare Vardag skulle dock troligen inte fångas upp i tillsynsmyndighetens tillståndsprövningar – eftersom det inte finns något på pappret att anmärka på vare sig vad gäller företaget eller dess ledning och ägare. Därför måste kommunerna sköta sitt kontrolluppdrag bättre, anser Ardalan Shekarabi.

– Jag uppmanar alla kommuner att göra det de är skyldiga, att säkerställa att lagen följs och brukarnas intressen försvaras. Då uppmanar jag att när man hör och får uppgifter om oegentligheter i offentligt finansierade välfärdsverksamheter måste man självklart noggrant utreda de uppgifterna, säger Ardalan Shekarabi.

Socialdemokraterna vill egentligen begränsa vinsterna i välfärden men det finns det inte en majoritet för i riksdagen – och dessutom innebär överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna att de inte får driva den frågan i regeringen. Ardalan Shekarabi säger att det innebär att kommunerna måste jobba ännu hårdare med kontrollerna.

Han är inte imponerad över att kommuner anmäler i förväg till företag att de ska kontrolleras när de har fått tips om fusk.

– Det får inte finnas den typen av naivitet som vi tyvärr alltför ofta ser i samband med finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Finns det förutsättningar att göra stora snabba vinster genom fusk, då kommer det finnas många fall där oseriösa bolag försöker utnyttja systemet. Det räcker inte med att man bara har anmälda kontroller eller att bara gå på de papper som inkommer från utföraren, man måste ha ett eget kontrollsystem som avslöjar fusk.

Elisabeth Antfolk, Kommunal.

Fusket i Enklare Vardag

Kommunal: ”Fullkomligt förkastligt”

Nyheter

Flera av kommunerna lyfter fram att det är väldigt svårt att bevisa de här sakerna, att det nästan liknar polisutredningar och att de inte har tid och resurser till det. Är det rimligt att kommuner nästan ska behöva vara poliser?

– Om man inför en valfrihetsmodell med i praktiken etableringsfrihet, då måste man lägga mer resurser på kontroll. Det har varit ett av våra argument mot den här typen av modell. Men om du väljer den här modellen måste du också säkerställa att kommunen klarar av att kontrollera att det inte fuskas, säger Ardalan Shekarabi.

Två kommuner, Järfälla och Upplands Väsby, har hittat brister hos Enklare Vardag med bland annat tidsregistreringarna. Samma personal har till exempel loggats in hos två olika kunder med så kort tid emellan att personen omöjligen kan ha varit på båda ställena. Inloggningskvittenser har varit bortplockade från brukarens hem och personal har gått omkring med dem utanför hemmet. Ändå anser kommunerna inte att det håller juridiskt att häva avtalen.

Ardalan Shekarabi säger att regeringen förra mandatperioden arbetat mycket med att förenkla regelverket kring upphandling av välfärdstjänster och att det finns stöd att få hos Upphandlingsmyndigheten för kommuner som behöver det.

– Det finns nog anledning för kommunerna att tänka igenom hur man agerar och hur man skriver avtal, säger han.

Enklare Vardags huvudkontor på Östermalm i Stockholm.

Fusket i Enklare Vardag

Vd:n svarar: ”Falska anklagelser”

Nyheter

De flesta som utnyttjas på Enklare Vardag befinner sig i Sverige med hjälp av arbetstillstånd, knutna till företaget. Den som säger ifrån riskerar att bli av med jobbet och därmed uppehållstillståndet, och riskerar att tvingas lämna landet.

Socialdemokraterna krävde i valrörelsen ordentliga skärpningar i regelverket för arbetskraftsinvandring, något som de har fått släppa i och med januariavtalet med C och L. Men Ardalan Shekarabi tycker att såväl avslöjandet om Enklare Vardag som Uppdrag gransknings avslöjande om hur nagelsalonger utnyttjar arbetskraftsinvandrare, borde få samtliga partier i riksdagen att vilja förändra regelverket.

– Vi kan inte ha en naiv lagstiftning kring arbetskraftsinvandring, det skapar enorma problem både för de som utnyttjas som arbetskraftsinvandrare, men också de brukare i det här fallet som påverkas. Jag uppmanar samarbetspartierna att se att det även inom ramen för januariavtalet måste finnas möjligheter att tag i fusket och utnyttjandet inom arbetskraftsinvandring.