– Förjävligt!

Så kommenterar Stockholms tidigare äldreborgarråd och nuvarande oppositionsborgarråd Clara Lindblom (V) Kommunalarbetarens och Arbetets avslöjanden om missförhållandena på hemtjänstföretaget Enklare Vardag.

KA och Arbetet kan avslöja omfattande fusk i hemtjänstföretaget Enklare Vardag.

Fusket i Enklare Vardag

Slavliknande villkor på hemtjänst­företag

Nyheter

I granskningen berättar källor bland annat om hur anställda med arbetstillstånd utnyttjas och tvingas arbeta långa dagar utan att få betalt för all tid. De tvingas också betala tillbaka delar av lönen kontant. Det förekommer också fusk med tidsregistreringar och personal som jobbar under falskt namn, enligt både källor och dokumentation.

Vänsterpartiet kommer under onsdagens kommunstyrelsemöte att kräva att det nuvarande äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) tillsätter en omedelbar utredning av företaget. Clara Lindblom vill också att äldreförvaltningen polisanmäler företaget.

– Om folk skulle välja att träda fram nu så måste man agera snabbt och inte lämna utrymme för företaget att påverka de här personerna, säger hon.

Hon var själv äldreborgarråd de senaste fyra åren och har också varit med och skärpt kraven i de avtal som reglerar den privata hemtjänsten i Stockholm. En av förändringarna var att Stockholm skulle kunna väga in hur företagen skött sig i andra kommuner och inte bara i den egna.

Men enligt äldreförvaltningen tillåter fortfarande inte juridiken att man använder sig av den avtalsformuleringen. Ett företag måste alltså bevisligen bryta mot reglerna i specifikt Stockholm för att en uppsägning ska kunna ske där.

– Om vi kan formulera det här kravet annorlunda för att på så sätt komma till rätta med det här så förutsätter jag att man gör det skyndsamt. Men om det finns andra juridiska hinder får man ju uppmärksamma det nationellt. Innan vi skärpte kraven hade vi jätteproblem med företag som ombildade sig och återkom i nya skepnader efter att avtal hävts, säger Clara Lindblom.

Erik Slottner (KD) blev efter valet i höstas nytt äldreborgarråd i Stockholm. Han har också tagit del av Arbetets och Kommunalarbetarens granskning.

– Om uppgifterna stämmer är det otroligt graverande. Bolag som ägnar sig åt en sån här verksamhet ska inte finnas i Stockholm, säger han.

Vad händer nu?

– Vi måste borra djupare i detta och sätta oss ner med äldreförvaltningen och gå igenom avtalet. Vad är det som gör att man inte kan dra undan avtalet, vad är det som brister i bevisföringen. Vi måste sätta oss in i fler detaljer.

Erik Slottner menar att om förvaltningen själva, ”mellan skål och vägg”, anser att företaget är oseriöst men att avtalet inte tillåter en uppsägning, så kan det bli aktuellt med en förändring av avtalet.

–  Men handlar det om att det bara är anonyma vittnen och att ingen vill träda fram och att det därmed blir svårt med bevisningen, då är det ju en annan sak, säger han.

I granskningen framgår också att Enklare Vardag gjort stora vinster och utdelningar. De senaste åren har vinstmarginalen legat runt 10 procent.

– Jag tycker att det låter väldigt mycket, 10 procent är absolut inte normen för hemtjänstbranschen, säger Erik Slottner.

Han vill dock inte slå fast att vinsten är för hög.

– Nu är det ju inte förbjudet att ta ut vinster så jag tänker inte ha så mycket åsikter om just det.

Men finns det någon gräns?

– Nej det finns ingen sån gräns. Det blir konstigt om jag säger att den går vid tio och då tycker någon att nio är helt okej. Vi sätter gränsen vid kvaliteten. Vid vilken kvalitetsnivå stryper vi avtalet? Det är ju egentligen det som är det viktiga.