Fyra dagar före publicering kontaktade KA och Arbetet Enklare Vardags vd Fariba Bameti för att låta henne bemöta uppgifterna i artiklarna. Hon fick läsa granskningen i sin helhet. Fariba Bameti har valt att svara med ett skriftligt uttalande. I det nekar hon till uppgifterna och hävdar att uppgiftslämnarna är personer som vill misskreditera och skada företaget.

”Enklare Vardag AB tillbakavisar kraftfullt de anklagelser om svarta pengar, anhöriganställningar, fusk med tidrapportering, löner, förbud att gå med i facket”, skriver hon i uttalandet.

KA och Arbetet kan avslöja omfattande fusk i hemtjänstföretaget Enklare Vardag.

Fusket i Enklare Vardag

Slavliknande villkor på hemtjänst­företag

Nyheter

Fariba Bameti anser att artikeln bygger på anonyma vittnesuppgifter och hävdar att det ”ingenstans” ges belägg för att uppgifterna är korrekta. Fariba Bameti menar att liknande anklagelser har riktats mot företaget tidigare och anser att kommunerna har utrett dem utan att hitta något.

Enklare Vardags vd skriver även att artikeln ger sken av att bolaget består av vd och ett antal anställda med arbetstillstånd:

”Det är en grovt felaktig bild. Enklare Vardag Sverige har i dag 160 anställda (varav 15 med arbetsuppehållstillstånd) och fyra kontor i Stockholmsregionen med verksamhetschefer, samordnare och administratörer som planerar arbetet och sköter kontakten med handläggarna på kommunen”.

Fariba Bameti skriver att artiklarna inte bara är ett angrepp på företaget utan även på medarbetarna: ”Våra medarbetare gör varje dag en fantastisk insats för våra uppdragsgivare, vilket också framgår av brukarundersökningarna.”

Hon lyfter också fram att företaget har kollektivavtal och menar att de följer det när det gäller arbets- och anställningsvillkor.

Sju kommuner i Stockholmsområdet har eller har haft avtal med Enklare vardag.

Fusket i Enklare Vardag

Företaget får fortsätta – trots larm om fusk

Nyheter

Hon skriver även att kommunerna gör årliga uppföljningar och att allt kan kontrolleras och verifieras.

”Vi har god ordning på våra administrativa rutiner. Vår bokföring sköts av Aspia, som är ett av Sveriges största redovisningsbyråer, och granskas av PWC, Sveriges största revisionsbyrå. Enklare Vardag har också fått högsta kreditbetyg, trippel-A, sju år i rad. En förutsättning för att få det är att det inte finns några anmärkningar om obetalda skatter, sociala avgifter eller leverantörsfakturor”, skriver hon.

Så gjordes granskningen

Arbetet och Kommunalarbetaren har intervjuat nio personer som arbetar på Enklare Vardag, har arbetat där eller har annan god insyn i företaget. Alla har valt att vara anonyma i artiklarna men vi känner till deras identitet.

Våra källor ger en samstämmig bild av arbetsvillkoren på företaget, samt fusket gentemot kommunerna.

Bilden stöds också av skriftlig dokumentation som scheman, tidsregistreringar samt annan intern dokumentation från företaget som vi tagit del av.

Vi har valt att referera till dokumentationen men inte publicera den i sin helhet, eftersom vi då skulle riskera att avslöja källor.

Flera kommuner har också utrett Enklare Vardag och flera har hittat brister i bland annat tidsrapporteringen.