Målet är att andelen unga med förtroendeuppdrag ska vara 14 procent om två kongressperioder, alltså om sex år. Det kan jämföras med att 7 procent hade det 2017 och att andelen medlemmar under 30 år är 16 procent. KA har tidigare visat att Kommunal är ett av de LO-förbund som har lägst andel unga medlemmar.

Även andelen förtroendevalda med utländsk bakgrund ska öka. Målet är att nå minst 20 procent i alla organisationsled de kommande sex åren. Andelen som har förtroendeuppdrag var 16 procent 2017, det kan sättas i relation till att 28 procent av medlemmarna har utländsk bakgrund.

Handlingsplanen tar också upp mångfaldsarbetet på arbetsplatsen och i rollen som arbetsgivare. Utgångspunkten är diskrimineringslagstiftningen men också att Kommunal ska vara en stark drivkraft i kampen mot främlingsfientlighet, rasism, nazism och homofobi.

Förutom att ingen ska kränkas utifrån detta är Kommunals ståndpunkt att ingen heller ska lönediskrimineras, nekas tillsvidareanställning eller tvingas acceptera ett sämre schema.

Handlingsplanen har tagits fram efter ett beslut på kongressen 2016, den tidigare planen var från 2002.