− Vi har inte alla svar på hur ett nationellt avtal för krissituationer kan utformas i alla detaljer, men vi vill se vad som kan göras tillsammans med de fackliga organisationerna. Vår ambition är att vi ska ha ett avtal på plats före sommaren 2019, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enligt ett pressmeddelande.

Ett sådant här avtal skulle kunna beröra personal inom räddningstjänsten men också vård – och omsorgspersonal, enligt SKL.

– Det kan exempelvis finnas ett behov av större flexibilitet när det gäller förläggning av arbetstid. Det är också viktigt att anställningsvillkoren är enhetliga och förutsägbara, säger Jeanette Hedberg i pressmeddelandet.

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund sade, när KA intervjuade henne i ämnet strax före jul att kollektivavtalen kan behöva ses över när det gäller krissituationer.

– Om vi till exempel tittar på de kollektivavtal vi har för deltidsbrandmän så är det inte anpassat för kriser som den i somras. Vi är öppna för att ha en diskussion kring detta, sade Lenita Granlund.

De diskussionerna har nu alltså inletts. Förutom SKL och facken i kommun- och landstingssektorn är arbetsgivarorganisationen Sobona (före detta Pacta och KFS) med i förhandlingarna.