Riksdagen kommer senare i eftermiddag att besluta om kraftiga besparingar i statens budget när det gäller jämställdhet och nyanländas etablering.

Förutom att Jämställdhetsmyndigheten läggs ned kommer även Delegationen mot segregering, Delmos, att avvecklas under 2019.

Delmos bildades i januari 2018 av den rödgröna regeringen för att lyfta socialt utsatta områden i kommunerna.

Tanken var att det skulle ske genom stöd, samverkan, utbildning och forskning för att minska brottslighet, minska långtidsarbetslöshet, stärka svaga och utsatta skolor, minska bostadssegregationen, förbättra samhällsservicen, stärka demokratin och det civila samhället.

Filipstad och 31 andra kommuner har fått statsbidrag 2018 till insatser för att minska segregationen.

Övergångsregeringen föreslog att ytterligare 478 miljoner ska ges i statsbidrag till detta under 2019. De skulle bland annat ges till tryggare bostadsområden, mer resurser till skolor och projekt för att få fler i arbete.

M, KD och SD ville att dessa pengar helt skulle frysas inne. Men riksdagens arbetsmarknadsutskott beslöt att bevilja 100 miljoner av de föreslagna 425 miljonerna till redan utlovade statsbidrag för 2019.

Utskottet skriver att en ny regering får senare återkomma till riksdagen om det behövs mer pengar till detta.

Sannolikt kommer också detta att bli riksdagens beslut av M, KD, och SD.

Skälet till att dessa partier vill lägga ned Delmos, och på sikt helt avveckla Delegationens statsbidrag till kommunerna, är att de anser att bästa vägen till ökad segregation är att stärka polisen, sänka bidragen till arbetslösa och sjuka så att fler ser det lönsamt att arbeta samt satsning på skolorna och språkutbildning.

Övriga partier kommer att lägga ned sina röster eller rösta nej när riksdagen ska fatta sitt beslut. De stöder inte de budgetramar som M, KD, och SD tidigare har röstat igenom (med passivt stöd av C och L). Fast även L vill lägga ned Delmos.

Inger Ashing, Delmos direktör, säger att det än så länge är oklart vad konsekvenserna blir av riksdagens beslut.

– Vi vet inte vad som ska hända med pengarna till kommunerna, eftersom riksdagen minskar anslaget jämfört med vad kommunerna tidigare har lovats att få. Många beslut om utlovade statsbidrag gäller för flera år till kommunernas projekt. Som det ser ut nu finns inga pengar från 2020 och framåt till detta.