M-budgeten vill slopa stimulansbidragen till kommunerna för att inrätta extratjänster, som används för att ge nyanlända och långtidsarbetslösa chans att få in en fot på arbetsmarknaden.

Filipstad är en kommun med många nyanlända och personer som inte arbetar. Kommunen beräknar att den om tre år har ett budgetunderskott på 30 miljoner.

För att få fler i arbete har Filipstad ett avtal med Kommunal om 100 extratjänster i kommunen, varav 96 är tillsatta.

Enligt kommunen och Kommunal fungerar dessa extratjänster mycket bra, som en del integrationen och till att avlasta ordinarie personal vilket kan förbättra verksamheten i välfärden.

Det är oklart vad som händer med dessa extratjänster om stimulansbidraget från staten försvinner.

– Om pengarna försvinner måste vi säga upp dessa extratjänster. Då tvingas vi betala försörjningsstöd till fler, säger Per Gruvberger.

Han säger att han trots allt utgår från att staten står fast vid de förutsättningar som fanns när avtalet om extratjänster kom till.

– Men det klart att jag är orolig när jag inte vet hur det ska bli nästa år.

Filipstad är också en av de kommuner som ingår i ett projekt för att minska bidragsberoendet i kommunerna. Pengarna kommer från Delegationen mot segregation, Delmos. Moderaterna vill i sin budget lägga ned denna myndighet och avskaffa de medel som delegationen disponerar.

Också det vore ett hårt slag för Filipstad, enligt Per Gruvberger. Kommunen har högst bidragsberoende i hela Sverige. Nästan var fjärde medborgare i kommunen är beroende av ersättningar och bidrag i form av försörjningsstöd eller annat.

Pengarna i Delmos-projektet hade Filipstad tänkt använda till att få fler av dem med bidrag att genom utbildning och stimulanser söka arbete, börja arbetspendla eller flytta för att söka arbete på annat håll.

Moderaterna aviserar i sin budget att från 2020 ska statsbidrag till kommunerna villkoras. Bara de som minskar bidragsberoendet och får fler i arbete ska kunna få statsbidrag i fortsättningen.

Per Gruvberger förstår inte hur Filipstads kommun ska klara detta med den M-budget som riksdagen väntas anta.

– Jag blir väldigt ful i munnen om jag ska säga vad jag tycker om detta. SD:s påverkan på budgeten är väldigt tydlig. De vill minska kostnaderna för integrationen. De straffar oss och andra kommuner som har många nyanlända att ta ansvar för.

Han beskriver hur Filipstad redan har en stor andel nyanlända, som ständigt blir fler därför att många av dem flyttar dit därför att det saknas bostäder i andra kommuner. Därmed skickas också notan över till Filipstad för att försörja dem.

Per Gruvberger är osäker på hur mycket av de fem miljarder i statsbidrag till välfärden i kommunerna, som finns med i M-budgeten, som kommer till Filipstad.

– Vi upplever att tidigare välfärdsmiljarder fördelades generellt och inte efter behov. Filipstad och andra kommuner som har stora utmaningar med integration och bidragsberoende skulle behöva en större andel för att klara välfärden.

Oppositionsrådet i kommunen, Moderaten Christer Olsson, vill inte kommentera hur M-budgeten påverkar Filipstads kommun.

– Det får vi se. Kanske vi får en ändringsbudget när vi får en ny regering.

Men han tycker att det är bra att stimulansbidraget till kommunerna för extratjänster försvinner.

– Det är inte samhällsekonomiskt med så stora subventioner av arbetsmarknadsåtgärder. Vi behöver riktiga jobb istället.

Christer Olsson vet inte hur Filipstad ska kunna erbjuda sådana jobb om extratjänster och insatser mot bidragsberoende försvinner.

– Jag hoppas att vi kan anställa fler i kommunen med de extra pengarna från statsbidraget för satsningar i välfärden. Vi får också se till att vara så attraktiva att företagen vill investera och skapa arbeten här. I övrigt får vi analysera hur M-budgeten påverkar oss.