– Förändringarna innebär i korthet att flera av våra avtal tillförs två beräkningsgrunder för hantering av karensavdrag, en som baseras på kalenderdagsberäkning och en som grundar sig på timlöneberäkning, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef vid SKL, enligt ett pressmeddelande.

Kommunals avtalsjurist Malin Sjunnebo bekräftar att parterna nått en preliminär överenskommelse men vill inte säga nåt om de exakta skrivningarna innan avtalet godkänts internt.

– Men vi använder den modell som funnits tidigare fast vi anpassar den till de nya reglerna, säger Malin Sjunnebo.

Enligt SKL omfattas samtliga anställda med en inplanerad arbetstid på minst en hel kalendermånad av kalenderdagsberäkningen, medan den andra beräkningsgrunden, timlöneberäkning, gäller övriga.

Karensavdraget införs vid årsskiftet och innebär i korthet att i stället för en arbetsdags avdrag vid sjukdom ska 20 procent av en genomsnittlig veckoinkomst dras av.

Sedan tidigare har motsvarande överenskommelse gjorts med Vårdföretagarna. Med övriga arbetsgivarorganisationer – KFO och Arbetsgivaralliansen med flera – pågår fortfarande förhandlingar.

Karensavdrag

  • Den 1 januari inför i stället för karensdag ett karensavdrag i sjukförsäkringen.
  • Kollektivavtalen måste anpassas till de nya reglerna.
  • Karensavdraget ger lika stort avdrag procentuellt för alla, 20 procent av den genomsnittliga veckoinkomsten.
  • Mest fördelaktig är förändringen för de som jobbar oregelbundna tider och ibland har långa pass i sitt schema.
  • För den som jobbar kontorstid måndag-fredag innebär förändringen i de flesta fall ingen skillnad mot i dag.