– Vi måste göra vissa konsekvensändringar i våra kollektivavtal för att anpassa oss till lagändringen, säger Malin Sjunnebo, avtalsjurist på Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet.

Kommunal vill inte gå ut med hur skrivningarna blivit i avtalet med Vårdföretagarna innan det är påskrivet.

Diskussioner och förhandlingar med arbetsgivarna har pågått i ett par månader.

Är ni inte lite sent ute?

– Förhandlingarna har pågått en tid  och vi har som intention är att bli klara före den 1 januari, säger Malin Sjunnebo.

Vad händer om ni inte blir det?

– Det går inte att säga något generellt om vad som då händer. Om felaktigt karensavdrag görs till följd av att avtalen inte är klara får vi titta på det när det sker och hantera det därefter.

Karensdagen ersätts med ett karensavdrag

Debatt

Är det något ni är oense med arbetsgivarna om?

– Det är pågående förhandlingar så det kan jag inte uttala mig om.

Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingschef Niclas Lindahl vill inte heller uttala sig. Agneta Jöhnk,  chef för SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik säger att man är i slutfasen av förhandlingarna.

Karensavdraget innebär att avdraget ska bli neutralt. Det ska bli mer lika för alla, jämfört med hur karensdagen har slagit. Oavsett om man blir sjuk en dag med ett tolvtimmarspass eller ett fyratimmarspass så blir avdraget 20 procent av en genomsnittlig veckolön.

– Vi ser främst det här som en fördel för våra medlemmar som har långa arbetspass som i dag kanske fått 14 eller 16 timmars karens som nu bara får 20 procents avdrag vilket blir åtta timmar om jag jobbar 40-timmarsvecka, säger Malin Sjunnebo.

Finns det några som förlorar på det?

– Det skulle vara om man gått hem på grund av sjukdom en dag med få timmars arbetstid. Nu blir det en neutralt avdrag vilket innebär 20 procent oavsett när jag går hem från jobbet.

Karensavdrag

  • Karensdagen innebär att lön dras av för den första dagen i en sjukdomsperiod.
  • Karensavdraget ger lika stort avdrag procentuellt för alla, 20 procent av den genomsnittliga veckoinkomsten.
  • Mest fördelaktig är förändringen för de som jobbar oregelbundna tider och ibland har långa pass i sitt schema.
  • För den som jobbar kontorstid måndag-fredag innebär förändringen ingen skillnad mot i dag.