Kommunals förbundsstyrelse har satt som mål att Kommunal ska öka med 5 000 medlemmar varje år 2017-2020. År 2017 missades det målet, då blev ökningen 858 medlemmar.

Inte heller 2018 blir vad styrelsen hoppades på. Under de fyra första månaderna förlorade förbundet mer än 2 000 medlemmar.

I den vevan utsågs Johan Ingelskog till Kommunals värvningschef.

– Vid den tiden blödde Kommunal. Vi fortsatte att blöda fram till oktober. Nu har det planat ut. Prognosen är att vi går plus minus noll de tre sista månaderna 2018.

Att det har planat ut beror enligt Johan Ingelskog på att nu börjar rekryteringsarbetet han leder ge effekt. Han säger att varje dag värvas 180-220 nya medlemmar i Kommunal.

– Under tre månader har vi träffat 2 500 arbetsplatsombud för att prata om medlemsrekrytering. Vi har dragit detta i avdelningsstyrelser och sektionsstyrelser. Tidigare har vi sagt att vi vill att de ska värva nya medlemmar. Nu handlar det om att få dem att själva vilja värva nya medlemmar.

Johan Ingelskog säger att uppmaningen är att alla som arbetar fackligt på heltid avsätter minst en dag i veckan till medlemsrekrytering.

– Det gäller alla, även Kommunals ordförande Tobias Baudin. Han avsätter 20 procent av sin arbetstid till arbetsplatsbesök och medlemsvärvning.

Jag är mycket av en ideolog, och jag skulle vilja koppla ihop det fackliga arbetet 2018 med hur det var historiskt.

Johan Ingelskog

Vid årsskiftet hade Kommunal 511 345 medlemmar. Om prognosen håller finns vid detta årsskifte knappt 505 000 kommunalare.

Under de senaste 20 åren har Kommunal, som andra LO-förbund, minskat i medlemsantal. Till det kom Kommunals kris 2016 då 12 000 medlemmar lämnade förbundet.

Förra årets ökning på 858 kommunalare kom efter en rekordvärvning på totalt 52 000 nya medlemmar. Att det netto inte blev fler berodde på att många samtidigt lämnade förbundet.

Varje år är det omkring 50 000 medlemmar som lämnar för att de går i pension, byter jobb, byter fack, börjar studera eller avlider.

För att klara plus minus noll i medlemsantal måste Kommunal värva omkring 50 000 nya medlemmar varje år.

En stor del av ökningen 2017 berodde på kampanjen om gratis medlemskap i tre månader. Men flera av dessa nya medlemmar lämnade i år när de förväntades betala medlemsavgift.

Enligt Johan Ingelskog är det framför allt två skäl till att medlemmar lämnar, om de inte går i pension, byter jobb eller avlider. Det är att de tycker att medlemsavgiften är för hög eller för att de är missnöjda med medlemsservicen.

– Vi har nu inrättat en speciell grupp som ska intervjua alla som vill lämna Kommunal. Om de som vill lämna är missnöjda med medlemsservice informerar vi den avdelning eller den sektion kritiken berör så att de får chans bättra sig.

Till dem som tycker att det är för dyrt att vara med vill Johan Ingelskog säga att det är precis tvärtom.

– Ta hemförsäkringen till exempel. Det skulle kosta en vanlig medlem mer än dubbelt så mycket att teckna en motsvarande försäkring på egen hand. Till det kommer andra förmåner som finns i medlemskapet.

Vi till måste till exempel ställa oss frågan hur vi på ett bättre sätt kan vara attraktivare för visstidsanställda att vara medlem i.

Johan Ingelskog

Inom kort kommer Kommunal att presentera en snurra som gör det möjligt för var och en att räkna ut vad de tjänar på kollektivavtalen som Kommunal tecknar.

– De som går på våra avtal tjänar i snitt 65 000 kronor per år, utöver lön, på förmånerna i våra avtal.

Johan Ingelskog tillägger att löneökningar också förutsätter att det finns medlemmar som är med i facket för att ge styrka vid förhandlingsbordet.

Men han vill inte bara prata om vad personen faktiskt tjänar i förmåner på att vara med. För honom är solidaritet och styrkan av att agera tillsammans också viktigt.

– Jag är mycket av en ideolog, och jag skulle vilja koppla ihop det fackliga arbetet 2018 med hur det var historiskt.

Han nämner Ådalen 1931; där en arbetskonflikt utbröt då arbetsgivaren ville tvinga igenom lönesänkningar. När arbetarna demonstrerade mot detta och att strejkbrytare anlitades så sköts fem personer ihjäl av militär som stod under polismans befäl.

– Det är ett exempel på hur illa det kan gå om det inte finns starka fack som kan förhindra en sådan utveckling på arbetsmarknaden.

Johan Ingelskog säger att den fackliga generation han tillhör för första gången i historien riskerar att lämna ifrån sig ett sämre och svagare fack till kommande fackliga generationer.

– Vi har ett ansvar att försöka förhindra det. Men då måste vi bli bättre på att lyssna och anpassa oss till vad dagens arbetare vill ha.

Kommunal tappar inte bara medlemmar utan även i organisationsgrad, det vill säga andelen medlemmar bland dem som arbetar. Tidigare var Kommunals organisationsgrad i kommuner och landsting cirka 70-75 procent.

I privat sektor är det inte ovanligt med hälften så stor organisationsgrad. Trafiken, hushållsnära tjänster och personlig assistans är några sådana områden.

Vi har en potential att växa bland undersköterskor, barnskötare och vårdbiträden. Dessa yrkesgrupper kommer att växa under kommande år.

Johan Ingelskog

Johan Ingelskog kan inte säga hur mycket organisationsgraden har minskat i år, bland annat för att den varierar mellan olika yrkesgrupper och branscher.

Men svårast är det för Kommunal att rekrytera bland visstidsanställda, ungdomar och i privat sektor.

Johan Ingelskog säger att detta brukar användas som en förklaring till varför Kommunal minskar. Han vill istället vända på resonemanget, varför lyckas inte Kommunal bättre med att rekrytera bland dessa grupper.

– Vi måste till exempel ställa oss frågan hur vi på ett bättre sätt kan vara attraktivare fack för visstidsanställda att vara medlem i. Vi har till exempel drivit kravet om att slopa allmän visstid. Det verkar inte som att det går att få igenom politiskt. Kanske måste vi driva det avtalsvägen istället.

Nyanlända är också en grupp som är svår att rekrytera. Men han ser inget behov av särskilda insatser för att nå just dem, i aktiviteter vid sidan av det arbetsplatsanknutna rekryteringsarbetet.

– Vi är visserligen med på mässor och liknande där vi kan träffa företrädare för migrantgrupper. Men vårt fokus ligger på arbetsplatserna.

Johan Ingelskog vill inte revidera målet om att växa med 5 000 nya medlemmar per år till och med 2020.

– Vi har en potential att växa bland undersköterskor, barnskötare och vårdbiträden. Dessa yrkesgrupper kommer att växa under kommande år när fler ska anställas inom vård och omsorg.

Tjänstemannafacket Unionen, som nu är Sveriges största fack, har vuxit genom en målmedveten och intensiv medlemsrekrytering. Deras exempel inspirerar också Kommunal.

– Men vi ska inte affischera på bussar eller satsa på tv-reklam. Vi ska satsa på att sprida vårt budskap på arbetsplatserna för att där värva dem som ännu inte är med. Jag är optimist, 2019 kommer att bli ett bra år för Kommunals medlemsrekrytering, säger Johan Ingelskog.