Förra året ökade Kommunal med 858 medlemmar. Men sedan januari har förbundet minskat med 2 170 medlemmar.

För att bryta trenden bildar Kommunal en värvningsgrupp direkt underställd förbundsledningen. I gruppen som leds av Johan Ingelskog ingår Cecilia Ljungkvist, ordförande i Kommunal Sydväst, och Sten Magnusson som har arbetat med rekrytering i Vision.

 

JOHAN INGELSKOG: ”Vi fixar målet om alla känner ansvar” 

 

Tobias Baudin säger att det är första gången i Kommunals historia som ett så här samlat grepp tas i medlemsrekryteringen.

– Förbundsstyrelsen har tidigare satt målet om 5 000 fler medlemmar varje år de närmaste åren. Det kommer inte att räcka. Men till att börja med blir uppgiften att i år åtminstone klara det målet, tillägger, Tobias Baudin.

Det ska klaras genom att i första hand prioritera värvningsarbetet på stora arbetsplatser där Kommunal har låg organisationsgrad.

– Hela Kommunal kommer att bli inblandad i värvningsgruppens arbete.

Värvningsgruppen ska arbeta i år och nästa år. Under tiden lämnar Johan Ingelskog tjänsten som chef för Kommunals avtals- och arbetsplatsenhet. Tillförordnad efterträdare för honom på den posten är Chamilla Bohman som nu är gruppchef för området förskolan inom denna enhet.