LO:s förslag för att minska inkomstskillnaderna är en del av den jämlikhetsutredning som tillsattes efter LO-kongressen 2016.

Flera av förslagen är kända sedan tidigare, men LO tar ett steg längre med kravet om att regeringens politik ska styras av målet att Sverige återigen ska vara världens mest jämlika land.

Karl-Petter Thorwaldsson tror att det ska vara möjligt att få genomslag för detta, i alla fall på lång sikt. Även om han bedömer att Socialdemokraterna och Alliansen i dagsläget säger nej till LO-förslagen att med höjda skatter och bidrag omfördela från de rika till de fattiga.

– Till och med Moderaterna talar nu om problemet med den ökade ojämlikheten, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Han fick delvis medhåll av moderaten Niklas Wykman, ledamot riksdagens finansutskott, som var med vid det seminarium i Stockholm där LO:s program för ökad jämlikhet diskuterades.

– Ökad ojämlikhet är ett problem. Det finns förslag i programmet som är bra, bland annat om höjda pensioner. Men delar i rapporten har inte har lärt av historien. Vi har redan prövat höga skatter och bidrag. Det ledde till en kris där 500 000 människor, många av dem medlemmar i LO, förlorade jobbet, säger han.

Niklas Wykman menar att jobbskatteavdragen som alliansen införde har varit en stor framgång när det gäller att minska klyftorna eftersom de som jobbar får mer i plånboken. Och han varnar för att göra det mindre lönsamt att arbeta.

Karl-Petter Thorwaldsson håller inte med om att delar av LO:s program är historielösa.

– Vi har lärt av historien. All forskning visar att tillväxt och jämlikhet går hand i hand, säger han.