Klyftorna i Sverige växer snabbare än något annat jämförbart land i västvärlden. Från att ha varit världens mest jämlika land har Sverige rasat till tionde plats i OECD:s statistik.

Karl-Petter Thorwaldsson och Niklas Wykman.

LO-basen tror att S hade sagt nej före valet

Politik

Nu kräver LO att regeringens politik ska styras av målet att Sverige åter blir världens mest jämlika land. Och LO presenterar i sitt program sex punkter som skulle bidra till att nå det målet:

  • Sätt ett tydligt mål för ökad jämlikhet.
  • Ett rättvisare skattesystem med höjda skatter på kapitalinkomster.
  • Utjämna orättvisa skillnader mellan stad och land. Staten bör ta ett större ansvar för välfärden så att kommunala skattehöjningar i glesbygden kan undvikas.
  • Höj ersättningen i arbetslöshets- och sjukförsäkringen. LO anser att de allra flesta bör få 80 procent av lönen vid arbetslöshet eller sjukdom.
  • Höj pensionen. De äldre måste få ut minst 70 procent av slutlönen i pension. Inför heltid som norm så att framförallt lågavlönade kvinnor kan få en lön som ger en pension att leva på. Förbättra arbetsmiljön så att fler människor orkar arbeta fram till pensionsåldern.
  • Höj försörjningsstödet så att det är i nivå med Konsumentverkets beräkningar av vad som är skälig levnadsstandard.