Enligt lag måste förslag till statsbudget för 2019 presenteras senast den 15 november. Övergångsregeringen, S+MP, tillåts då inte lägga förslag om utgifter som kan anses vara politiskt kontroversiella.

En övergångsbudget kan i princip bara innehålla redan beslutade utgifter, höjda anslag med hänsyn till löne- och prisökningar och befolkningsförändringar samt extra resurser för att klara nödvändiga samhällsfunktioner.

I de underhandskontakter som har funnits mellan regeringen och alla partier utom SD tycks de ändå vara överens om att föreslå sänkt pensionärsskatt. Men inte att föreslå höjda generella statsbidrag till välfärden i kommunerna.

Partierna kan i budgetmotioner i riksdagen komma med förslag på ändringar och tillägg i den budget regeringen presenterar.

Om partierna inte kan komma överens om detta nu så kan en ny regering som tillträder presentera en tilläggsbudget som innehåller höjda statsbidrag till kommunerna.

Förslaget måste i så fall godkännas av riksdagen. Men en tilläggsbudget kan då inte gälla för hela 2019.

Kommunal kräver besked från partierna om vad som ska hända med statsbidragen. Enligt förbundets beräkningar behövs ytterligare 135 000 anställda inom välfärden under de kommande fyra åren.

I Kommunals stora medlemsundersökning uppger nästan varannan undersköterska att bemanningen inom äldreomsorgen är så låg att den innebär en risk för de äldre. Var tredje barnskötare upplever att det är så låg bemanning inom barnomsorgen att det innebär risker för barnen.

Kommunals ordförande Tobias Baudin säger i ett pressmeddelande att läget inom omsorgen är akut.

– Jag kräver att samtliga partier som gör anspråk på att sitta i en ny regering ger ett snabbt besked till landets barn, äldre och anhöriga. Tänker de tillföra resurser till kommunerna så snart en ny regering kan lägga en tilläggsbudget, fortsätter han.

– Att dra bort fem utlovade miljarder per år gör stor skada. Och kom då ihåg att det behövs mycket större investeringar på sikt. Det kommer vi att kräva av nästa regering. Välfärden är inget särintresse. Hela Sverige är beroende av den. Nu måste partierna lämna sina skyttegravar och ta ansvar, säger Tobias Baudin.