Antropologen Santiago Genovés ville studera hur våld och konflikter uppstår och gjorde ett experiment: Tillsammans med fem män och fem kvinnor skulle han färdas i en flotte över Atlanten. Han gjorde allt för att skapa en grupp med mycket friktion: Han valde personer med olika etnicitet och religion, och han gav kvinnorna de ledande positionerna eftersom han trodde att männen skulle ha svårt att låta sig ledas av kvinnor. Kapten blev svenska Maria Björnstam, Sveriges första kvinnliga sjöbefäl.

Men gruppen betedde sig inte alls som han trodde att den skulle göra…

Över 40 år senare samlar dokumentärfilmaren Marcus Lindeen de deltagare som ännu lever.

Vi får höra deras berättelse om de 100 dagarna till havs, och se dokumentära bilder och filmer från resan. Men minst lika viktigt för filmen är det som händer i mötet mellan deltagarna när de möts igen efter så lång tid.

Som tittare får vi uppleva den utsatthet de upplevde på den isolerade flotten, men också kraften i gruppens gemenskap.