– Man skulle kunna misstänka att det är sådana som hoppat från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna, säger statsvetaren Anders Lidström

Som KA rapporterade på valnatten, backar Socialdemokraterna kraftigt bland kommunalare, enligt den specialkörning som SVT:s vallokalsundersökning, Valu har gjort för vår räkning.

Undersökningen bygger på hur cirka 800 LO-medlemmar, anställda i kommun och landsting, svarat att de röstat i valet. Privatanställda kommunalare ingår alltså inte i undersökningen.

Senare i veckan kommer justerade siffror där Valu har viktat mot valresultatet i stället för sina egna prognoser, vilket antagligen kommer att ge en liten ökning för S bland kommunalare och en motsvarande minskning för SD, men huvuddragen kommer att se likadana ut.

S är fortfarande är klart störst i den här gruppen, men SD är näst största parti med bred marginal. Vänsterpartiet ligger kvar på ungefär samma nivå som vid förra valet.

– Stödet för Vänsterpartiet har inte ökat bland kommunalarna. Det hade man ändå kunnat tänka sig. Om kritiken mot S har kommit både från både höger och vänster, så är det tydligen inte vänsterkritiken som attraherat kommunalarna utan snarare högerkritiken. Det handlar framför allt om oron i samhället och synen på invandring, säger Anders Lidström.

Lidström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet har forskat kring Socialdemokraternas tillbakagång i valen fram till 2014 och pekar bland annat på hur omstruktureringen av industrisamhället gjort att S tappat stöd. Men det går inte att applicera på samma sätt när det gäller kommunalarna.

– Här handlar det snarare om en annan typ av oro, än oron om jobben, där SD attraherar även de kommunalanställda. Det kan vara frågor som handlar om lag och ordning och sådana saker, där SD möjligen har högre trovärdighet, säger Anders Lidström.

När det gäller valresultatet i stort med två jämnstora block och Sverigedemokraterna som en stor vågmästare är det som förväntat, enligt Anders Lidström.

– Det som förvånar är den högljudda retoriken från de borgerliga. För det är precis samma läge som vi haft under den förra valperioden. Kristersson har när som helst kunnat begära en förtroendeomröstning och fått Löfven avsatt om han kunnat göra en deal med SD. Det är egentligen inget nytt som har hänt.