Det är en kraftig ökning av SD-sympatierna hos kommunalarna. Vid förra valet fick SD 8,6 procent hos kommunalarna.

Siffrorna kan komma att ändras lite senare i veckan. Valu har överskattat Sverigedemokraterna och underskattat Socialdemokraterna i sina prognoser, vilket gör att när siffrorna i stället viktas mot valresultatet och inte Valus egna prognoser, kommer sannolikt S öka en aning och SD minska en aning.

Undersökningen bygger på vad cirka 800 LO-medlemmar anställda i kommuner och landsting har sagt att de röstat på enligt SVT:s vallokalsundersökning, Valu.

40,6 procent av kommunalarna röstade på Socialdemokraterna. Därmed backade S från 54,1 procent hos kommunalarna vid förra valet.

Det var en större andel av männen som valde SD, 26,8 procent av männen jämfört med 21,6 procent av kvinnorna, enligt undersökningen.

 

De rödgröna partierna (S, V och MP) fick sammanlagt 55 procent av rösterna hos kommunalarna och ytterligare en halv procent om man också räknar röster som gått till Feministiskt initiativ.

Av de borgerliga partierna har det gått bäst för Moderaterna, som fick 9,5 procent av rösterna hos kommunalare i kommuner och landsting . Alliansen fick sammanlagt 20,6 procent.

Miljöpartiet backade från 6 till 2,8 procent. Vänsterpartiet ligger på ungefär samma siffror som vid förra valet, 11,6 procent nu jämfört med 11,5 förra gången.

När det gäller det stora valresultatet såg det ut så här när nästan alla valdistrikt var räknade på valkvällen. Ställningen mellan blocken var helt jämn.

De röd-gröna hade 40,6 procent och alliansen 40,3 procent.

Fotnot: Här är de justerade siffrorna från Valu. 

Det preliminära valresultatet

V: 7,9 procent

S: 28,3 procent

MP: 4,4 procent

C: 8,6 procent

L: 5,5 procent

M: 19,8 procent

KD: 6,4 procent

SD: 17,6 procent