När det svåra och obegripliga sker försöker vi på GT ge våra läsare en så sann och relevant bild av händelseförloppet som möjligt. Detta för att ge en förklaring till det som för de allra flesta är helt obegripligt. I det här fallet det misstänkta mordet på två små barn och deras mamma.

Vi anser att det är relevant att den misstänkte gärningsmannen i det här fallet arbetar som spårvagnsförare eftersom det visar på en person som fram till helgen till synes levt ett vanligt familjeliv. För att få arbeta som spårvagnsförare måste man ha genomgått tester som till exempel tar upp psykisk hälsa, utbildning samt ha en oförvitlig karaktär. Yrket är ju inte en förklaring utan en del av helhetsbilden kring den misstänkta gärningsmannen.

Vi anser inte heller att detta är utpekande för övriga i yrkeskåren då över 600 personer arbetar som spårvagnsförare i Göteborg.

Att vi inte tog in debattartikeln beror på att vår artikel ej kan anses utpekande för övriga i yrkeskåren. Vi är övertygade om att läsaren förstår att den som inte sitter gripen heller inte har med fallet att göra.