OBS! Kan arbetsgivaren tvinga dig att avbryta semestern för att jobba? Aktuell information om vad som gäller finns här.

SVAR: Enligt semesterlagen har arbets­tagare rätt till 25 dagars semester, men kollektivavtal kan ge fler dagar än så. Kvot­en är grunden för ett rättvist system, så att ingen får fler eller färre dagar ledigt än någon annan. Om en arbetstagare har 25 dagars semester blir den personen ledig i fem veckor om den arbetar fem dagar per vecka.

En annan arbetstagare jobbar bara natt, tre nätter per vecka. Den personen har en högre kvot än personen i förra exemplet. Nattpersonen skulle, om en natt räknades som en semesterdag, bli ledig i åtta och en halv vecka. För att även nattpersonen ”bara” ska ha fem veckor ledigt används kvoten. Få arbetspass ger högre kvot, medan många arbetspass ger en lägre kvot.  Det spelar alltså ingen roll om du har deltid. Antalet arbetspass avgör kvoten.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal