Ja, du kan tvingas jobba trots semester

Du har semester och ligger kanske vid poolen och har beställt in något läskande. Då ringer chefen och säger att du måste jobba. Har du redan svarat kan du inte säga nej, även om du befinner dig på andra sidan jordklotet.

– Svarar du i telefon och din arbetsgivare ringer och säger att jag beordrar in dig nu, då är man skyldig att gå och arbeta, säger Kommunals ombudsman Elisabeth Haug.

I semesterlagen finns reglerat att arbetstagaren, om inget annat avtalats, ska få en ledighetsperiod av minst fyra veckor någon gång under perioden juni till augusti. Bryter arbetsgivaren mot lagen kan den tvingas ersätta arbetstagaren ekonomiskt, dels för de kostnader det medför att avbryta en semesterresa, dels ett skade­stånd för själva avbrytandet i sig.

Men det finns inget i lagen som hindrar arbetsgivaren att beordra in dig från semestern.

På Kommunals område är kompensation för avbruten semester dock till viss del reglerat i avtalen för kommun- och regionanställda samt anställda i kyrkan. För övriga är det semesterlagen som gäller.

Se vår film om vad som gäller vid jobb på semestern:

Kommunalt anställda får kompensation

Endast i avtalen med Svenska kyrkan och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är frågan om avbruten semester reglerad på något sätt för Kommunals medlemmar.

Enligt avtalet med kyrkan ska arbetstagare som vistas på annan ort ersättas för de extra kostnader avbrottet medfört, vilket i och för sig också semesterlagen indirekt säger.

Men i SKL-avtalet kompenseras de som tvingas gå in och jobba under huvudsemestern dessutom med en semesterdag för varje dag man jobbar, upp till fem semesterdagar. Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan annan typ av kompensation bli aktuell.

I både SKL-avtalet och avtalet med kyrkan står det att det krävs synnerliga skäl för att avbruten semester ska komma i fråga.

… men privat anställda kammar noll

I de privata avtalen på Kommunals område finns inget som ger de anställda kompensation om chef­en beordrar in dig på semestern. Men det krävs särskilda skäl för att arbetsgivaren ska kunna dra in en redan beviljad semester. För att göra det ska arbetsgivaren ha tittat på en rad andra saker först, enligt ombudsman Elisabeth Haug.

De som rings in först är oftast de som har önskat mer arbetstid, till exempel vikarier och deltidsanställda. Sedan bör man titta på dem som har ledig dag i schemat.

Om man ändå inte lyckas lösa tillsättningen ringer man dem som har semester, och till sist dem som är föräldra­lediga. Oftast löser man det genom samverkan på arbetsplatsen.

Elisabeth Haug minns inte någon central tvist och har inte hört att det skulle vara ett stort problem på arbetsplatserna.

Har Kommunal försökt få in i avtalen att man ska bli kompenserad för avbruten semester?

– Jag sitter och tittar på alla avtals­motioner vi får om de privata vårdavtalen. Jag kan inte minnas att jag ens har sett en sådan motion som har kommit upp från medlemmarna. Så det kan inte vara någon jättestor fråga, säger Elisabeth Haug.

Så står det i semesterlagen

  • Om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. Även utan stöd av avtal får en sådan semesterperiod förläggas till annan tid, när särskilda skäl föranleder det.
  • Arbetsgivare som bryter mot denna lag skall till arbetstagaren utge, förutom den semesterlön eller semesterersättning vartill arbetstagaren kan vara berättigad, ersättning för uppkommen skada.
  • Vid bedömande om och i vad mån skada har uppstått skall hänsyn tagas även till arbetstagarens intresse av att erhålla semesterledighet och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.