Birgitta Persson och Ulrika Lundgren.

Karlskoga och Degerfors har inspirerats av hur Piteå kommun jobbar för att förbättra arbetsvillkoren för städare.

– Som det är i dag tackar vår personal på städenheten nej till heltid och vi har ett ansvar som arbetsgivare att ta reda på varför och ge dem förutsättningar att orka. Det är lite av skämskudde över att de har en arbetsmiljö som gör att de får lägre pension när de blir äldre, säger Ulrika Lundgren, förvaltningschef på folkhälsoförvaltningen med ansvar för kommunernas kost och städ i både Karlskoga och Degerfors.

Förvaltningens städpersonal hade 2013 ett sjukskrivningstal på 13 procent. När det gäller kökspersonalen lyckades de få det att sjunka med hjälp av ett heltidsprojekt som bland annat gick ut på att personalen i kommunernas kök fick vara med och bestämma hur arbetsdagarna läggs upp. Personalutvecklaren Birgitta Persson menar att projektet var lyckat.

– Antalet heltidsanställda bland dem har ökat samtidigt som det fört med sig mindre stress och sjukskrivningar, säger hon.

Men på städsidan gick det inte lika bra.

– Vi fick inte till det. Kanske för att de som arbetar med städ är på fler ställen, säger Ulrika Lundgren.

När Birgitta Persson i våras hörde talas om hur städenheten i Piteå arbetar med medbestämmande och hur det fått sin personal att må bättre och bli mer engagerade i arbetet kändes hon att det kunde vara en möjlig väg i Karlskoga och Degerfors.

I Piteå hade de också problem med höga sjukskrivningstal förstod genom studiebesök hos kommuner (bland annat grannkommunen Skellefteå) och privata arbetsgivare med få sjukskrivna att de behövde arbeta med delaktighet och arbetsmiljö samtidigt för att vända utvecklingen. Det har de nu gjort sedan 2009.  

För att bygga en liknande modell tar folkhälsoförvaltningen nu hjälp av forskare från universiteten i både Luleå och Örebro som ska undersöka organisationen. Dessutom har personal från Piteå presenterat sin modell på ett möte med alla folkhälsoförvaltningens enhetschefer inom kost och städ samt folkhälsonämndens ledamöter.

Vad fick ni för reaktioner?

– Vi funderade på om vi kunde döpa om oss till Piteå, säger Ulrika Lundgren.

Och ni tror att ni kan genomföra det här hos er också?

– Ja, vi tror att det är rätt tajming att göra det nu. Vi har nämnden med oss och har bra erfarenheter efter arbetet med heltidsprojektet. Dessutom jobbar vi mycket med barnkonventionen och att alla barn ska vara delaktiga i beslut som rör dem. Om vi arbetar så när det gäller barn men inte använder det för våra medarbetare så är det fel, säger Ulrika Lundgren.

När är det genomfört?

– I morgon helst, säger Birgitta Persson.

– Men att ändra en organisation tar tid. Hellre att det blir bra gjort än snabbt, säger Ulrika Lundgren och tillägger att hon hoppas att modellen är införd och fungerar bra inom tio år.

– Då har jag gått i pension. Men förhoppningsvis ska det vara klart innan dess.