Om man har en medicinskt väldokumenterad sjukdom som gör att man riskerar att vara borta från arbetet minst tio gånger om året kan man få ett särskilt högriskskydd. Då har man ingen karensdag utan får sjuklön från första dagen. Som anställd ska man ansöka om detta hos Försäkringskassan, om det beviljas får arbetsgivaren ansöka hos Försäkringskassan för att få ersättning för hela sjuklönekostnaden.

Det finns också speciella regler för den som är sjuk mer än tio gånger under en tolvmånadersperiod. Då kan man slippa karensdagen de resterande gångerna under den perioden. Det kallas för allmänt högriskskydd.

Möjlighet till förebyggande sjukskrivning finns också. Men då krävs att en läkare skrivit ett utlåtande och ordinerat medicinsk rehabilitering eller behandling. Den ska ingå i en behandlingsplan som ska godkännas av Försäkringskassan.