Karolina Olsson och Ruth Andersson.

Undersköterskan Karolina Olsson hade jobbat 19 år i kommunal äldreomsorg när hon för två år sedan började på Aleris hemtjänst. Då fick hon för första gången arbeta heltid och vara ledig på kvällar och helger. 


Karolina Olsson.

– Det var min familjesituation, att jag var ensam med tre barn, som gjorde att jag var tvungen att försöka hitta ett dagjobb, och det är ju inte lätt inom vården, berättar Karolina Olsson.

Hon och kollegan Ruth Andersson sitter i fikarummet på Aleris hemtjänst på Södermalm, där Rut jobbar. Karolina arbetar vanligtvis på enheten på Östermalm. Båda två arbetar heltid och dagtid, måndag till fredag. Det gör de flesta av deras kollegor också. Rut har arbetat så nästan hela sitt 40-åriga yrkesliv, inom både kommunen och privata företag. 

– Inom kommunen var det väldigt vanligt, och sedan har det fortsatt så. Vi får bestämma hur vi vill jobba. Vissa jobbar bara kvällar och en del vill bara jobba helger. Här är det ganska många som jobbar måndag till fredag, säger Ruth Andersson. 

Runt 90 procent av de som jobbar dagtid inom Aleris hemtjänst jobbar heltid. Med kvälls- och helgpersonal inräknat landar andelen heltid på 70 procent. 

”När vår chef var ny trodde hon absolut inte att det skulle fungera. Men hon har sett nu att det fungerar jättebra.”

Anledningen till att Aleris infört den här heltidsmodellen är att man velat få en kontinuitet som inte bara innebär att så få personer som möjligt kommer hem till kunderna, utan att kunden får träffa samma personer vid samma tidpunkt. Det underlättar också för personalen.

– Man blir inte så styrd av schemat. Om det är någon som har dusch, men känner att i dag vill jag inte, så kan man byta den duschen och ta det en annan dag, för de vet att man kommer, säger Karolina. 


Ruth Andersson.

Ruth fyller i: 

– Det är flexibelt, verkligen. Hinner jag inte med att handla en dag, då gör jag det nästa dag. Städning kan man dela upp och så kan man förbereda inför helgen för dem som jobbar då. 

Under de lugnare timmarna mitt på dagen gör de serviceinsatser, som att handla och städa.

De tror att det ofta beror på gammal vana att inte fler verksamheter gör som Aleris.

– När vår chef var ny trodde hon absolut inte att det skulle fungera. Men hon har sett nu att det fungerar jättebra, framför allt för kundens skull. Jag tror att om det här spridde sig så skulle man ha lättare att få personal, säger Ruth Andersson. 

”Man har inte ifrågasatt det. Många tror att det blir dyrare, men det är faktiskt mer lönsamt.”

Att inte fler erbjuder heltid tror även Aleris affärs­områdeschef Dennis Selsborg beror mycket på gammal vana.

– Det finns en bild av att man inte kan jobba heltid inom vård och omsorg och att man måste jobba obekväm arbetstid och delade turer. Man har inte ifrågasatt det. Många tror att det blir dyrare, men det är faktiskt mer lönsamt, säger Dennis Selsborg.

Han säger att han märker att de blir en mer attraktiv arbetsgivare och har lättare att rekrytera personal än många konkurrenter. 

Han tror också att sjukfrånvaron blir mindre, något som Aleris planerar att undersöka.

Dennis Selsborg tillägger att han kan förstå om det är lättare att arbeta på det här sättet i en större stad, eftersom det på mindre orter kan vara svårare att få tag på helgpersonal. 

För Karolina Olsson har det nya livet med vanliga arbetstider och heltid gjort stor skillnad. Framför allt heltidsjobbet – att jobba dagtid och deltid hade inte gått ihop ekonomiskt.

– Att jobba måndag till fredag har skapat en ro hos mig. Att inte ha den här paniken att nu måste jag ordna barnvakt. Jag har äldre tonåringar och att få vara hemma om kvällarna med dem, och att kunna natta min fyraåring, det har betytt allt.