Mons Backe förskola.


Ing-Marie Petersson.
Foto: Øyvind Lund

En dryg månad efter premiären närmar vi oss, fotograf Øyvind Lund och jag själv, med nyfikna steg en avskalad modern träbyggnad, draperad i värmländsk morgondimma. Vi kliver in.

– Hej, säger en liten röst. 

Det var i september i år, efter ett treårigt samarbete mellan Kils kommun, förskolepersonal och en arkitektbyrå, som Mons Backe förskola öppnades under parollen ”en förskola i världsklass”. Barnskötaren Ing-Marie Petersson, Kommunals arbetsplats- och skyddsombud på förskolan, tillhör dem som följt med i planeringsarbetet i ett tidigt skede och har i dag titeln koordinator.

– Det är en förmån att få jobba på det här nya sättet, det här är en fantastisk förskola.

En förskola med små barngrupper och miljöer som stimulerar barnens kreativitet, är i sig ingen banbrytande målsättning. Att svenska kommuner köar för ett studiebesök på Mons Backe förskola beror på det unika upplägget. Traditionella förskolor har slutna avdelningar på vanligtvis 15–20 barn och tre pedagoger. På Mons Backe förskola ligger snittet på 8–10 barn per barngrupp, till en budget som dessutom motsvarar de traditionella förskolornas.

– Vi gör det alla pratar om, men som få lyckas med, säger förskolechef Håkan Engmalm.

”Visst kan det vara en utmaning att tänka i de här nya banorna, men samtidigt så utvecklas man som person.”

Hemligheten är att ateljéerna, alltså barngruppernas hemvister, är belägna parvis, med en ansvarig pedagog per ateljé, och en barnskötare/förskollärare, tillika koordinator, som alternerar mellan de två barngrupperna. Ing-Marie Petersson berättar om koordinatorrollen som, förutom att stötta barngrupperna i Grovateljén och Finateljén, innebär en del praktiska uppgifter, som att ta telefonsamtal, prata med föräldrar och ringa in vikarier.

– Visst kan det vara en utmaning att tänka i de här nya banorna, men samtidigt så utvecklas man som person. Sen bidrar atmosfären och engagemanget till stor del. Alla som är här har ju medvetet sökt sig just hit.

Morgonkylan från Frykensjöns isblåa inlopp har övergått till solsken och stämningen i ateljén Redaktionen är uppsluppen. Några barn leker i soffan, en annan undersöker däcken på sin lastbil och vid det stora vita bordet ritar en pojke under full koncentration. 

– Många av sakerna kommer från de förskolor som vi stängt, men just här ska vi komplettera med datorer och en smart board, säger Ing-Marie Petersson.

”I dag uppfostras barn till att bli konsumenter. Här ger vi i stället barnen frihet att tänka vad de vill. Vi lyssnar och ger dem inflytande.”

För varje rum vi passerar – Sagohyllan, med sitt trappgolv, Teatern, med sin mystiska lågmäldhet eller Grov- och finateljéerna, med material för alla tänkbara skapelser – blir den bakomliggande tanken allt tydligare. Med ett rikt utbud av ateljéer, knutna till olika kreativa nischer, kan leken skräddarsys efter barnens behov och personligheter. Genom schemalagd rotation eller spontana bokningar får barnen sedan växla mellan olika miljöer och lärostilar, trots att hemvisten alltid är i en bestämd ateljé.

– Om ett barn behöver större utmaningar, eller en annan inriktning på utmaningarna, kan vi med lätthet flytta på barnen, något som ofta kan bli problematiskt i traditionella förskolor. Det här ger oss också möjligheten att styra storlekarna på barngrupperna. I en grupp kan vi till exempel ha elva barn och i en annan grupp sju barn, säger Håkan Engmalm.

Enligt Ing-Marie Petersson märks redan efter en månad positiva effekter på barnens upptäckarglädje. 

– Härom dagen hade en pojke registrerat att barnen från bildateljén var på väg ut, så han kom direkt och frågade om han fick fortsätta med sitt lövmonster. Det märks att barnen kommit in i det, att man kan göra olika saker på olika ställen, säger hon.


Håkan Engmalm.
Foto: Øyvind Lund

Mons Backe förskola är till stor del resultatet av tankar och idéer som Håkan Engmalm samlat på sig under sitt 40-åriga utvecklingsarbete inom svensk förskola. 

– I dag uppfostras barn till att bli konsumenter. Man ger dem en lego-kartong, med bild och ritning, för att bygga en specifik grej. Här ger vi i stället barnen frihet att tänka vad de vill. Vi lyssnar och ger dem inflytande. Det är på detta vis som de sedan kan börja knäcka koderna bakom läsande, skrivande och räknande.

Den pedagogiska tanken, att skapa medvetenhet kring produktion och konsumtion, syns även i arbetet med maten. Det öppna pedagogiska köket gör att barnen kan delta – i dag doftar det fisk. 

Barnen på Mons Backe förskola går ett spännande läsår till mötes. Förutom operasångaren, som ska lära dem att komma i kontakt med sina röster, väntar en rad projekt i såväl trädgårdslandet som ute på ”experimentgården”. På utsidan av gården står en grävskopa parkerad. Här ska barnen själva få planera – sitt eget lilla land. 

Ute på gårdens böljande gräsmatta, i en till stilen gammal träeka, har koordinator Ing-Marie tagit plats med sin besättning från Grovateljén och Finateljén. Solen härskar ensamt över den klarblå himlen när vi slutligen rör oss mot grindarna.

Fotnot: På första bilden håller Anna Brandeby uppsikt över Elvira Haag Persson, Christian Bodström Viking och Samuel Sjöholm Preziuso i ateljén Dans och rörelse.

Så fungerar Mons Backe

●108 barn.
● 78 barn (3-5 år) fördelade i åtta barngrupper. 30 barn (1-2 år) fördelade i två småbarnsgrupper.
● Inga avdelningar, utan hemvister, även kallade ateljéer.
● Inbyggd SPA-anläggning, för utveckling av barnens motorik.
● Möjlighet för barnskötare att följa barnen från 1-5 års ålder.
● Möjlighet för barnskötare att skola om till koordinatorer.

Mons Backes åtta hemvister

Bildateljén: Är utrustad med penslar, färg och stafflier
Redaktionen: Har ett stort ljust bord, datorer och snart även en smart board – en 65-tum interaktiv ritplatta, utvecklad på för­skolans beställning.
Teatern: Är utrust­ad med tre små scener, utrustning för inspelning och filmvisning. En walk-in-closet är under konstruktion. 
Dans- och rörelseateljén: Har en mjuk heltäckningsmatta, och inom kort en spegelvägg.
Grov­ateljén: För kreativt skapande med grövre material.
Fin­ateljén: För kreativt skapande med finare material.
Allrummet: Har en mer neutral karaktär, här finns lite av allt.
Sagohyllan: Liknar en liten amfiteater, med golvet byggt i flera nivåer.