Forskare gjorde ljudmätningar under 61 arbetspass på en förlossningsavdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Det visade sig att det under många arbetspass var alldeles för höga ljud.

Maxnivån på 115 decibel överstegs vid 50 tillfällen. Vid en så hög ljudnivå är arbetsgivaren skyldig att ingripa omedelbart, och se till att det inte händer igen.

Även halvhöga ljud kan skada hörseln om man utsätts under en hel arbetsdag. Även detta gränsvärde överstegs under några arbetspass.

55 procent av personalen hade någon form av hörselbesvär

– Vanligaste besvären var ljudtrötthet och svårighet att uppfatta tal, något vi såg hos en tredjedel av personalen, säger forskare Sofie Fredriksson i ett pressmeddelande.

Även tinnitus förekom, och många var stressade.

Det var inte så vanligt att använda hörselskydd på avdelningen.

– Några i personalen blev lättade när vi rekommenderade hörselskydd, eftersom det enligt dem gjorde det mer accepterat att använda öronproppar, säger Sofie Fredriksson.

Sofie Fredriksson föreslår att man ser över ljudnivån på förlossningsavdelningarna. Det är bra om det är tyst i pausrum och administrativa utrymmen, så att de anställda får tillfälle att vila öronen.