Hur kritisk eller öppen kan man vara?
– Juridiskt har en anställd alltid rätt att framföra kritik till sin arbetsgivare. I vissa fall har man även rätt att framföra kritiken till utomstående. Syftet får dock inte vara att skada arbetsgivaren. Men man bör alltid tänka sig för. Det finns många sätt för en arbetsgivare att vidta åtgärder mot en arbetstagare som arbetsgivaren är irriterad på. Den som redan är anställd har ett visst skydd, men den som har en tidsbegränsad anställning eller som söker arbete har ofta inget skydd alls.

När har arbetsgivaren rätt att vidta åtgärder?
 – Alla anställda har rätt till yttrandefrihet. Syftet får dock inte vara att skada sin arbetsgivare. Om en privatanställd skrivit något som fått stor spridning och syftet är att skada arbetsgivaren kan det anses illojalt och i allvarliga fall vara grund för uppsägning.

Hur skiljer sig meddelarfriheten om min arbetsgivare är offentlig respektive privat?
– Anställda i offentlig sektor, exempelvis en kommun, har en långt gående yttrandefrihet och har rätt att kritisera och framföra sin uppfattning även om kritiken skadar arbetsgivaren i något avseende. En offentlig arbetsgivare får inte undersöka vem som har gått till massmedia med en uppgift. En privat arbetsgivare kan däremot försöka ta reda på vem som är källan. Den som är privatanställd har också ett mindre utrymme att framföra kritik som skadar arbetsgivaren än vad en offentliganställd har.