I höstas presenterades resultatet i en studie som gjorts på ett sextiotal förskolor i Skåne och Västerbotten. Lärarkandidater som var ute på förskolorna fick observera hur och när man läste.

– Det visade sig att man trodde att man läste men inte gjorde det så mycket. Det visade sig också att man läste när en del av personalen behövdes till annat, som att duka fram lunchen. Eller när barnen skulle bli lugna som innan vilan, säger Ulla Damber, språkforskare och lektor vid Umeå universitet och är en av de tre upphovsmännen bakom studien.

Är det ett problem?

– Ja, eftersom man sett i undersökningar att det är aktiv bearbetning, som när man pratar om texten efteråt, som ger språkutveckling.

Det finns fler projekt om läsning och små barn.

I Värmlands, Södermanlands och Västmanlands län pågår Läserörelsens satsning Berätta, leka och läsa. En satsning där förskolor får utbildning av personal och en bok till varje barn som är tre år och yngre. En bok som man sedan arbetar med under en hel termin på olika sätt.

I Stockholm pågår ett samarbete mellan Stadsbiblioteket och stadsdelen Södermalm, där personal från ett 60-tal förskolor får diskutera böcker och läsning för att sedan pröva olika böcker i sina barngrupper. Det är det projektet som barnskötarna Cecilia Bross och Britt-Marie Stegeryd (se länk) är med i.

Ulla Dambers tips

Hoppa på alla fortbildningar som handlar om läsning om ni kan.
Följ upp det ni läst. Prata, rita eller använd estetiska uttryck.
Jobba med teman. Prata till exempel om hur allas familjer ser ut och läs böcker om olika familjer. Det kan bli en länk mellan barnen som är med och är bra för språkutvecklingen.