Det gäller oavsett den fysiska arbetsbördan.

Enligt statistik från SCB har fler kvinnor än män dåligt inflytande över sin arbetssituation.

Källa: Danska nationella forskningscentret för arbetsmiljö NFA