Har du slutat baka Brunnskakan?

– Nej, Brunnskakan är högst levande, men nu utgår den från mig hemma i Skene. Jag gick i pension från Viskadalen förra året, men fortsatte med Brunnskakan fram till nu. Nu får jag stå och baka i mitt eget kök. Brunnskakan kommer att leva genom mig i bygden runt omkring, på Skene Marten till exempel och i olika föreningar.

 

Hur mycket pengar har det blivit?

– Allt som allt över 400 000, på Viskadalen, Skene Marten och andra ställen. Jag har inte delat upp det. Och det är inte bara Brunnskakan, utan också Brunnsbagen (kassar som Gunnel syr av gamla kaffepaket) och Brunnsboken (Gunnels barnbok Svampresan).

Vad har barnhemmet gjort för pengarna?

– De har borrat en brunn. Häromdagen satte vi in 10000 som ska gå till vattenledningar och kranar, så att de ska slippa springa och hämta vatten till de olika husen.

– Förra året satte vi också in pengar till barnens resa till havet, som de gör nu i december.

– Det känns fantastiskt att det går till något konkret! Det är praktisk solidaritet, och det är det finaste vi har och det förändrar människors liv. Så kan alla göra när man har möten i sina föreningar, sätt fram en bössa och skriv en lapp. Det är så enkelt.

Fotnot: Skene Marten = Skene IF:s marknadsdagar i september varje år.