Är det ok att köpa alkohol så länge som brukaren inte omfattas av LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall)?
  – Har brukaren en biståndsbedömd insats i form av inköp av livsmedel är det orimligt att hemtjänsten skulle värdera vad som är ok.

 Mårten Wirén, Socialstyrelsens etiska råd.Mårten Wirén.

Vem är missbrukare eller inte?
  – Det är svårt att göra en sådan bedömning. Det kan man absolut inte begära att hemtjänsten ska göra. Samtid­igt kan jag förstå att det inte känns bra för hemtjänsten att köpa alkohol. Det här är en arbetsledningsfråga. Man kan diskutera med biståndsbedöm­aren om hur bedömningen skulle bli mer omfattande och mer vägledande.