Varannan kommunalare i vården har blivit hotad eller slagen på jobbet det senaste året. Vad säger du om det?
 – Det är hemskt att det ska behöva vara så. Hot och våld ska inte förekomma. Arbetsgivarna måste ta det här på fullt allvar.

Vad gör Kommunal åt problemet?
  – Vi har gjort en del. Afa:s projekt ”Bättre beredd än rädd” uppkom genom partssamverkan eftersom ,man såg att det här är ett stort problem.  Arbetet fortsätter med SKL i en ny förening: Sunt Arbetsliv – parter för prevention, där jag är med i styrelsen. Vi är överens med SKL om arbetssättet och tar hot- och våldsfrågorna på fullaste allvar. Försäkringslösningar är också en del i det partsgemensamma arbetet.

 Lenita Granlund.Lenita Granlund.
Foto: Björn Svensson

Vad bör arbetsgivarna göra?
  – Det får aldrig bli så tajt bemanning under några som helst omständigheter så att våra medlemmar utsätts för sånt här. Inget ensamarbete ska förekomma då hot- och våldssituationer skulle kunna uppstå. Politikerna måste ändå ta ansvar för konsekvenserna av besparingar.  Arbetsgivarna måste ta upp frågan centralt, så att alla ser värdet av att jobba med frågorna.

Varför har våldet ökat?
  – Nedskärningar är en del, till exempel ensamarbete gör ju att risken blir större. Stor omsättning på folk och stor andel visstidsanställda är också en bidragande orsak.

Vad kan facket göra åt attityden att det tillhör jobbet att bli illa behandlad?
  – Vara ute på arbetsplatserna och prata med medlemmar är ju en sak. Säga att det aldrig är acceptabelt. Att all typ av våld ska anmälas.
– När jag jobbade i vården på 70- och 80-talen, då fanns det inte på kartan att man skulle gå till sin chef och säga ”jag fick en smäll”. Det finns fortfarande ganska mycket av den attityden, men jag tror att det är på väg att förändras.

Fungerar lagstiftningen?
  – Det är inte lagen det är fel på, det är mer hur man uppfyller saker.

Flera chefer och experter betonar vikten av att anställda får utbildning, bland annat i bemötande. Vad säger du om det?
  –  Jag tror inte att huvudproblemet ligger där. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att organisationen fungerar och att de här situationerna inte uppkommer. Genom tillräcklig bemanning, introduktion och kontinuitet. Man hamnar i våldsamma situationer på grund av att det finns organisationsbekymmer. Man ska inte förringa utbildning, man löser det inte genom att föra till några timmar om hot och våld i utbildningen.