De tar ofta så illa vid sig att de är mer benägna att byta jobb än den utsatte. Eftersom det kan bli kostsamt för företaget bör cheferna ta mobbning på största allvar. Det anser professor Sandra Robinsson som gjort två studier vid 41 olika sjukhus i Kanada. Studien refereras av tidningen Ingenjören.

I Sverige omfattas mobbning på jobbet av arbetsmiljölagen. LO har tagit fram en handledning som stöd för hur man ska agera om någon mobbas på jobbet (läs den här).
  Men många är kritiska mot att dagens lagstiftning är tandlös och att det är svårt att driva skadeståndsärenden. I juni presenterade fackförbundet Vision ett lagförslag vid ett seminarium i riksdagen, rapporterar Tidningen Vision. Förslaget kallas ”Lag om förbud mot trakasserier i arbetslivet”. I det föreslås att arbetsgivarens ska vara skyldig att utreda trakasserier och att den som bryter mot lagen ska betala skadestånd.