Det är facken och arbetsgivarna som tillsammans drivit projektet, genom AFA Försäkring. I tre år har anställda i sex kommuner, i bland annat äldreomsorg, psykiatri och ambulanssjukvård kartlagt risker, utbildat sig i bemötande, sett över rutiner och förbättrat verksamheten på en mängd sätt.
  – Det har gått över all förväntan! Mer engagerade personer får man leta efter, säger Peter Larsson, Kommunals representant i projektets styrgrupp.

Alla som deltagit i projektet var stolta över vad de åstadkommit, när projektet avslutades med ett seminarium på Skansen i Stockholm i veckan. Men stoltheten blandades med en oro för vad som ska hända nu: Kommer frågan att prioriteras, kommer den att få den resurser som krävs?
  – Offentliga sektorn skriker, vi är trötta och behöver mer resurser, sa Malin Johansson från Individ- och familjeomsorgen i Angered till de politiker och arbetsgivare som var med på seminariet.
  Hennes oro delades av flera av deltagarna, både fackförbundens ledare och anställda som deltagit i projekten.

Ingela Gardner Sundström, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Landsting, fick svara för arbetsgivarna– och hon medger att politiker i kommuner och landsting inte alltid sätter arbetsgivarrollen i första hand.
  – Vi har inte blivit politiker för att bli arbetsgivare. Vi brinner för att ge medborgaren en bra skola, en bra vård. Vi vet att vi har medarbetare, men de kommer liksom i andra hand, sa hon.
  Men hon tror att det kommer att bli bättring nu:
  – Vi ska stärka våra medlemmar i rollen som arbetsgivare. Jag är övertygad om att det kommer att hända saker, sa Ingela Gardner Sundström.

Arbetsmiljö är inte en fråga man kan driva vid sidan av, påpekade Kommunals ordförande Annelie Nordström. Till exempel minskar risken för hot och våld om en arbetsplats har kompetent personal och få visstidsanställda.
  Hon ser stora risker med att oseriösa privata företag driver tillåts vård och omsorg.
  – Det är dags att kommunerna ställer krav på sina entreprenörer också när det gäller arbetsmiljöarbete, sa Annelie Nordström.
  Från Kommunals sida lovade hon att bidra med 35000 förtroendevalda som ambassadörer i arbetet mot hot och våld.

Hot och våld på jobbet

Lärdomarna från projektet finns dokumentade i tryckta broschyrer och på Afa:s webbplats Suntliv.nu, under rubriken ”Bättre beredd än rädd”.
Fack och arbetsgivare har bildat en ny förening, som ska driva frågan vidare. Den heter ”Sunt Arbetsliv – Parter för Prevention”.