Hypnos är en djup form av avslappning, man kallar det trans. Terapeuten hjälper patienten att komma i trans, och kan sedan använda olika bilder för att patienten ska få kontroll över sin tarmfunktion.
  – Till exempel en flod som stilla flyter fram genom ett vackert landskap, säger läkaren och professorn Magnus Simrén vid Sahlgrenska Akademin.
  Exakt varför det fungerar vet man inte, men det går att mäta att hypnos påverkar tarmrörelserna.

I en studie fick 138 patienter hypnoterapi en timma i veckan i 12 veckor. Deltagarna hade svåra besvär och ingen annan behandling hade hjälpt. 40 procent fick en tillfredsställande minskning av symtomen.
  Patienterna får också lära sig att själva försätta sig i trans, så att de kan fortsätta behandlingen själva. En annan studie visar att de flesta fortsatte på egen hand och fortfarande mådde bättre sju år efter behandlingen.

För den som vill prova hypnoterapi på egen hand blir det lite knepigare, eftersom den är mycket ovanlig i den reguljära sjukvården. Privata terapeuter finns, men alla har inte den inriktningen.
  Men Sahlgrenska Akademin är nu i gång med en ny studie, där de ser om hypnoterapi kan fungera även i grupp. Om det fungerar blir det lättare att göra metoden tillgänglig för flera.
  – Hos oss är det en specialutbildad sjuksköterska som ger det, så man behöver inte vara psykolog, säger Magnus Simrén.

Detta är IBS 

• IBS står för ”irritable bowle syndrome”. Kallas också ”kolon irritabile” eller ”känslig tarm”.
• Symtomen är bland annat mag­ont, diarré eller förstoppning och gaser. Vanlig behandling är kostomläggning, gasdämpande och smärtstillande medel.